Cesta

EU posiluje právní předpisy umožňující zabavování majetku ze závažné nebo organizované trestné činnosti.

Zločinecké skupiny se každý rok nezákonně obohatí o miliardy eur. Většinu svého zisku pak promění na legální aktiva nebo investují do legální činnosti. To policii a jiným orgánům stěžuje práci při dohledávání prostředků.

Zabavit se podaří pouze malé procento. Například ve Spojeném království získali pachatelé v roce 2006 organizovanou trestnou činností okolo 18 miliard eur, z čehož se podařilo získat zpět pouze 150 milionů.

Evropská unie sice uplatňuje společné předpisy o zabavování majetku pocházejícího z nezákonné činnosti, ale tato pravidla se ukazují jako nedostatečná English . Členské státy je zatím nepoužívají jednotně a konfiskaci často brání značné rozdíly mezi vnitrostátními právními systémy.

Komise proto navrhuje zjednodušení předpisů a posílení jejich účinnosti. Chce tak vyplnit právní mezery, jichž pachatelé při trestné činnosti využívají. Modernizované předpisy by také měly umožnit soudům prosazovat příkazy k zabavení majetku kdekoli v EU a vymáhat nelegálně nabyté prostředky v plné výši.

Zabavení majetku představuje účinný způsob boje proti zločinu a působí jako odrazující prostředek. Brání rovněž tomu, aby bylo nezákonně nabyté jmění využíváno k financování další trestné činnosti, a chrání legitimní podnikání před kriminálními živly. Návrhy zahrnují tato společná opatření English :

  • usnadnění konfiskace majetku, který očividně souvisí s činností osob odsouzených za kriminální skutky
  • zjednodušení způsobu zajišťování aktiv převedených na jiné osoby, které si původu prostředků měly být vědomy
  • opatření umožňující konfiskaci prostředků v případě, kdy nelze pachatele odsoudit – např. je-li podezřelý po smrti, vážně nemocný nebo na útěku
  • oprávnění pro státní zástupce a ostatní orgány zajistit finanční prostředky jejich dočasným zmrazením
  • požadavek, aby členské země EU spravovaly zmrazený nebo zabavený majetek tak, aby byla zachována jeho hodnota.

Opatření jsou součástí řady návrhů, které Komise předkládá v rámci boje proti trestné činnosti a ochrany legální hospodářské činnosti. Ty dále zahrnují například protikorupční balíček English .

V nedávném průzkumu EU DeutschEnglishfrançais byla kladena otázka, jak by mohli tvůrci politik Unii dále celkově posílit. Respondenti zařadili boj proti trestné činnosti mezi absolutní priority.

Další informace o konfiskaci a vymáhání majetku English

Další informace o trestněprávní politice EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy