Sökväg

Två figurer på en gungbräda, där den största väger tyngst © iStock/Mark Stay

I EU:s största företag är bara var sjunde styrelseledamot en kvinna. Delta i vårt samråd och kom med tips på hur de ska kunna bli fler!

Jämställdhetsarbetet går långsamt i företagsvärlden. Ett exempel är styrelserna i EU:s största börsnoterade företag: bara 14 procent av ledamöterna är kvinnor, jämfört med 12 procent 2010. Och på ordförandeposten sitter nästan alltid en man – bara 3 procent av styrelseordförandena är kvinnor, vilket är ungefär samma siffra som för två år sedan.

De flesta tycks ense om att något måste göras. I en ny undersökning DeutschEnglishfrançais anser nästan 90 procent av de tillfrågade att det bör finnas lika många kvinnor som män på toppjobben inom näringslivet (förutsatt att kompetensen är jämbördig). Cirka 75 procent av de tillfrågade vill också ha en jämn könsfördelning i företagsstyrelserna.

Att öka kvinnornas möjligheter att nå en ledande ställning uppmuntrar dem att kliva in på arbetsmarknaden och stanna där. Vi får fler kvinnor som arbetar och kan ta tillvara deras kompetens.

Fler kvinnor i toppen stärker också EU:s konkurrenskraft. Studier från konsultbolagen McKinsey och Ernst & Young visar att företag med jämnare könsfördelning gör större vinster.

Förra året uppmande kommissionen företagen att frivilligt förbinda sig Englishfrançais att öka antalet kvinnor i sina styrelser till 30 procent till 2015 och 40 procent till 2020.

Hittills har bara 24 företag i EU åtagit sig att genomföra en förändring. Därför undersöker nu kommissionen andra möjligheter och har inlett ett offentligt samrådDeutschEnglishfrançais för att ta reda på om EU kan göra mer, t.ex. med hjälp av kvotering.

Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna och Spanien har redan infört könskvotering för företagsstyrelser. Danmark, Finland, Grekland, Slovenien och Österrike har jämställdhetsregler för styrelserna i statsägda företag.

Samrådet inleds på Europadagen för lika lön den 5 mars. Dagen ska uppmärksamma löneskillnaderna mellan kvinnor och män som utför samma jobb.

Samrådet pågår till den 28 maj. Synpunkterna kommer att ligga till grund för kommissionens förslag om ökad jämställdhet i företagsstyrelser senare i år.

Läs mer om jämställdhet på beslutsfattande poster English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar