Navigačný riadok

Znázornenie 2 ľudských postáv na hojdačke, pričom väčšia prevažuje menšiu © iStock/Mark Stay

Chceme vedieť, ako by ste firmy motivovali k tomu, aby menovali do predstavenstiev spoločností viac žien. Vo vrcholových orgánoch najväčších európskych firiem pripadá na šesť mužov len jedna žena.

Zmeny na vrchole spoločností prebiehajú príliš pomaly. Vezmime si ako príklad predstavenstvá najväčších európskych verejne obchodovaných spoločností – ženy v nich majú len 14 % zastúpenie (12 % v roku 2010) a len predstavenstvá 3 % spoločností vedie žena.

Európania sa zhodujú, že tento stav by sa mal zmeniť. V nedávnom prieskume DeutschEnglishfrançais takmer 90 % respondentov uviedlo, že ženy by mali mať rovnaké zastúpenie vo vrcholových orgánoch (za predpokladu, že majú rovnakú kvalifikáciu ako ich mužskí kolegovia). A približne 3 zo 4 opýtaných by uvítali prijatie právneho predpisu o rovnovážnom zastúpení mužov a žien v predstavenstvách a dozorných radách podnikov.

Istota rovnovážneho zastúpenia oboch pohlaví v riadiacich orgánoch spoločností by motivovala ženy, aby si dlhodobo budovali kariéru, čo by prispelo k zvýšeniu ich zamestnanosti a plnohodnotnému využitiu ich schopností.

Spravodlivejšie zastúpenie žien by zvýšilo konkurencieschopnosť Európy. Zo štúdií vypracovaných firmami McKinsey a Ernst & Young vyplynulo, že spoločnosti s vyrovnanejším zastúpením mužov a žien majú vyšší zisk.

Minulý rok Komisia vyzvala verejné akciové spoločnosti, aby do roku 2015 dobrovoľne Englishfrançais zvýšili zastúpenie žien vo svojich vrcholových orgánoch na 30 % a do roku 2020 na 40 %.

K dnešnému dňu sa k tejto výzve pripojilo len 24 podnikov v Európe. Komisia v súčasnosti skúma iné možnosti a začala verejnú konzultáciuDeutschEnglishfrançais, ktorej cieľom je zistiť, či EÚ môže urobiť viac – vrátane stanovenia kvót.

Francúzsko, Belgicko, Taliansko, Holandsko a Španielsko už prijali zákony, ktoré sa stanovujú kvóty pre zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností. V Dánsku, Fínsku, Grécku, Rakúsku a Slovinsku existujú pravidlá zabezpečujúce rovnovážne zastúpenie mužov a žien vo vedení štátnych podnikov.

Konzultácia sa začala symbolicky 5. marca, v európsky deň rovnakého odmeňovania, ktorý pripomína, že ženy často dostávajú za rovnakú prácu nižšiu mzdu ako muži.

Online konzultácia sa skončí 28. mája. Názory respondentov pomôžu Komisii pripraviť návrhy na zlepšenie zastúpenia žien vo vrcholových orgánoch spoločností, ktoré sa očakávajú ešte v tomto roku.

Viac o rovnovážnom zastúpení mužov a žien vo vrcholových pozíciách English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy