Kruimelpad

Meer vrouwen in de Europese bestuurskamers! Maar hoe? - 05/03/2012

Twee menselijke figuurtjes op een wip, die in het voordeel van de zwaarste doorslaat © iStock/Mark Stay

We willen graag weten hoe bedrijven er volgens u toe kunnen worden gebracht meer vrouwen in de top te benoemen. In grote Europese bedrijven is maar 1 op de 7 bestuursleden vrouw.

Aan de top gaan veranderingen traag. Neem nu de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde bedrijven in de EU: slechts 14% van de leden is vrouw, nauwelijks meer dus dan in 2010 (12%). En het aantal vrouwelijke bestuursvoorzitters in de EU is met 3% blijven steken op hetzelfde niveau als twee jaar geleden.

Bijna iedereen in Europa vindt dat hier iets aan gedaan moet worden. Bij een recente enquête DeutschEnglishfrançais zei 90% van de ondervraagden dat vrouwen beter vertegenwoordigd moeten worden in de top van bedrijven (bij gelijke geschiktheid). En ongeveer driekwart toonde zich voorstander voor wetgeving over het evenwicht tussen mannen en vrouwen in het bestuur van bedrijven.

Als vrouwen ook kunnen doorstoten naar topfuncties, worden zij meer gestimuleerd om aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Dat betekent bovendien dat er beter gebruikgemaakt wordt van hun kwaliteiten.

Meer vrouwen in topfuncties zou ook goed zijn voor de concurrentiepositie van Europa. Uit studies van de adviesbureaus McKinsey en Ernst & Young is gebleken dat bedrijven met een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen in de top meer winst boeken.

Vorig jaar heeft de Commissie overheidsbedrijven gestimuleerd om te beloven Englishfrançais het aandeel vrouwen in de bestuursraad op te voeren tot 30% in 2015 en 40% in 2020.

Toch hebben niet meer dan 24 bedrijven in heel Europa een dergelijke toegezegging gedaan. Daarom bekijkt de Commissie nu welke andere maatregelen zij kan nemen en houdt zij een openbare raadplegingDeutschEnglishfrançais om te zien of de EU meer kan doen, bijvoorbeeld door de invoering van quota's.

In Frankijk, België, Italië, Nederland en Spanje bestaan er wettelijke quota's voor bestuursraden. In Denemarken, Duitsland, Finland, Griekenland, Oostenrijk en Slovenië gelden die alleen voor staatsbedrijven.

De raadpleging is van start gegaan op 5 maart, de EU-dag voor gelijke beloning. Op die dag wordt de aandacht erop gevestigd dat vrouwen voor hetzelfde werk meestal slechter worden betaald.

De onlineraadpleging loopt tot 28 mei 2012. Uw reacties helpen de Commissie om later dit jaar met voorstellen te komen over de verbetering van het evenwicht tussen mannen en vrouwen in bestuursraden.

Meer over gelijkheid van mannen en vrouwen in bestuursfuncties English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links