Navigācijas ceļš

Divu cilvēku figūras šūpolēs, lielākā figūra nosvērusies līdz zemei © iStock/Mark Stay

Mēs gribētu uzzināt jūsu viedokli par to, kā panākt, lai uzņēmumu valdē strādātu vairāk sieviešu. Eiropas lielākajos uzņēmumos tikai viens no septiņiem valdes locekļiem ir sieviešu dzimuma.

Diemžēl pārmaiņas augstākās vadības līmenī notiek lēni. Piemēram, ES lielāko biržā kotēto uzņēmumu valdēs sieviešu īpatsvars ir tikai 14 % (2010. gadā šis skaitlis bija 12 %). Tikai 3 % valdes priekšsēdētāju Eiropas Savienībā ir sievietes. Pirms diviem gadiem šis rādītājs bija apmēram tāds pats.

Eiropieši ir vienisprātis, ka būtu kaut kas jādara, lai šo līdzsvara trūkumu novērstu. Nesen notikušā aptaujā DeutschEnglishfrançais gandrīz 9 no 10 respondentiem teica, ka augstākajos uzņēmējdarbības amatos abiem dzimumiem jābūt pārstāvētiem līdzīgi (ja ir vienāda kvalifikācija). Apmēram trīs no četriem aptaujātajiem atbalsta ideju, ka vajadzīgi tiesību akti par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs.

Ja sievietēm “atvērtu durvis” uz augstiem amatiem, tas viņām būtu stimuls strādāt un darbu neatstāt, tādējādi paaugstinātos algotu darbu strādājošo sieviešu īpatsvars un tiktu pilnībā izmantots viņu potenciāls.

Ja vadības amatos strādātu vairāk sieviešu, uzlabotos Eiropas konkurētspēja. Konsultantu “McKinsey” un “Ernst & Young” veiktajos pētījumos konstatēts, ka uzņēmumos, kur abi dzimumi pārstāvēti līdzīgi, ir lielāka peļņa.

Pērn Eiropas Komisija mudināja biržā kotētus uzņēmumus brīvprātīgi apņemties Englishfrançais līdz 2015. gadam palielināt sieviešu īpatsvaru valdē līdz 30 % un līdz 2020. gadam to palielināt līdz 40 %.

Līdz šim tikai 24 uzņēmumi no dažādām Eiropas valstīm ir apņēmušies īstenot šādas pārmaiņas. Nu Komisija pēta iespējas ierosināt citus pasākumus un ir sākusi sabiedrisko apspriešanuDeutschEnglishfrançais, lai noskaidrotu, vai ES varētu darīt ko vairāk, piemēram, noteikt kvotas.

Beļģijā, Itālijā, Francijā, Nīderlandē un Spānijā jau ir likumi, kuros noteiktas dzimumu kvotas uzņēmumu valdēm. Savukārt Dānija, Somija, Grieķija, Austrija un Slovēnija ir pieņēmušas noteikumus par dzimumu līdzsvaru valstij piederošu uzņēmumu valdēs.

Šo apspriešanu sāka Eiropas vienādas darba samaksas dienā — 5. martā —, kad tiek atgādināts, ka sievietes bieži vien par to pašu darbu saņem zemāku atalgojumu nekā vīrieši.

Apspriešanā varat piedalīties līdz 28. maijam, tā pieejama internetā. Jūsu sniegtās atbildes Komisijai palīdzēs izstrādāt priekšlikumus par to, kā panākt, lai uzņēmumu valdēs dzimumu skaitliskais īpatsvars būtu līdzīgs. Gaidāms, ka Komisija tos sagatavos līdz šā gada beigām.

Sīkāk par dzimumu līdztiesību augstos amatos English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites