Cosán nascleanúna

Léaráid de bheirt ar chrandaí bogadaí, is taobh amháin á bhrú síos ag an duine is mó © iStock/Mark Stay

Tá do thuairim uainn faoin tslí le tabhairt ar chuideachtaí breis ban a ainmniú ar a mboird stiúrthóirí. I mbarrghnóthais na hEorpa, níl sna mná ach ach 1 as gach gach 7 ball boird.

Is mall an t-athrú ag an mbarr. Féachaimis ar bhoird na gcuideachtaí is mó san AE a liostaítear go poiblí: níl sna mná ach 14% de na baill – i gcomparáid le 12% in 2010. Agus níl ach 3% de chathaoirligh boird san AE ina mná, mórán mar a bhí 2 bhliain ó shin.

Aontaíonn na hEorpaigh nach mór rud éigin a dhéanamh chun é sin a chothromú. I suirbhé DeutschEnglishfrançais le déanaí, mheas beagnach 9 as 10 bhfreagróir gur cheart go mbeadh comh-ionadaíocht ag mná sna barrphoist i gcúrsaí gnó (agus iad ar chomhcháilíochaí). Agus tacaíonn thart ar 3 as 4 le reachtaíocht ar chothroime inscne ar bhoird cuideachtaí.

Má osclaítear an doras chuig ionaid shinsearacha, spreagtar mná le teacht isteach sa líon saothair is le fanacht ann, rud a ardaíonn rátaí fostaíochta na mban is a bhaineann lánúsáid as a gcuid scileanna.

Breis ban sna barr-ionaid, chuirfeadh sé le cumas iomaíochta na hEorpa. Is léir ó staidéir ó chomhairleoirí mar McKinsey agus ó Ernst & Young gur mó an brabús i gcuideachtaí ina bhfuil cothamas idir fir is mná.

Ghríosaigh an Coimisiún cuideachtaí poiblí anuraidh le gealltanas toildheonach Englishfrançais a thabhairt chun líon na mban ar a mboird a ardú go 30% faoi 2015 agus go 40% faoi 2020.

Ó shin i leith, níor gheall ach 24 cuideachta ar fud na hEorpa go n-athróidís. Anois tá bearta eile á n-iniúchadh ag an gCoimisiún, a sheol comhairliúchán poiblíDeutschEnglishfrançais le fionnadh an dtig leis an AE níos mó a dhéanamh – lena n-áirítear cuótaí a shocrú.

Tá dlíthe a shocraíonn cuótaí do bhoird cuideachtaí ag an mBeilg, an Iodáil, an Ísiltír is ag an Spáinn cheana féin. Idir an dá linn, tá rialacha ar chothromaíocht inscne ar bhoird cuideachtaí ar leis an Stát iad ag an Danmhairg, an Fhionlainn, an Ghréig, an Ostair is ag an tSlóivéin.

Seoladh an comhairliúchán lá an AE um pá comhionann, an 5 Márta, dáta a tharraingíonn aird ar an bpá níos ísle a fhaigheann bean as an obair chéanna le fear a dhéanamh.

Tá an comhairliúchán ar líne ar oscailt go dtí 28 Bealtaine. Cabhróidh tuairimí leis an gCoimisiún moltaí a fhorbairt faoi chothromaíocht inscne ar bhoird cuideachtaí, is tá súil leo níos déanaí i mbliana.

Breis faoi chothromaíocht na n-inscní in ionaid chinnteoireachta English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links