Διαδρομή πλοήγησης

Περισσότερες γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων: πώς μπορούμε να το πετύχουμε; - 05/03/2012

2 ανθρώπινες φιγούρες επάνω σε μια τραμπάλα © iStock/Mark Stay

Θέλουμε τη γνώμη σας για το πώς μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων. Οι γυναίκες κατέχουν μόνον 1 στις 7 θέσεις στα ΔΣ των κορυφαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Οι αλλαγές στην κορυφή είναι αργές. Ένα παράδειγμα είναι τα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της ΕΕ: εκεί οι γυναίκες αποτελούν μόλις το 14% των μελών, σε σύγκριση με το 12% το 2010. Και μόνον το 3% των επικεφαλής των διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες, σχεδόν το ίδιο ποσοστό όπως πριν από 2 χρόνια.

Οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι κάτι πρέπει να γίνει για να διορθωθεί η ανισορροπία αυτή. Σε πρόσφατη έρευνα DeutschEnglishfrançais , οι 9 στους 10 ερωτώμενους ανέφεραν ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν ίση παρουσία σε ηγετικές επιχειρηματικές θέσεις (υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα ίδια προσόντα). Και περίπου 3 στους 4 τάσσονται υπέρ μιας νομοθεσίας για ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Η δυνατότητα πρόσβασης σε ανώτερες θέσεις ενθαρρύνει τις γυναίκες να εισέλθουν και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των γυναικών.

Περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις σημαίνει επίσης ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Μελέτες των εταιρειών συμβούλων McKinsey και Ernst & Young έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις που απασχολούν ίσο αριθμό ανδρών και γυναικών έχουν μεγαλύτερα κέρδη.

Πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθάρρυνε τις δημόσιες επιχειρήσεις να αναλάβουν εθελοντικά τη δέσμευση Englishfrançais να αυξήσουν τον αριθμό των γυναικών στα διοικητικά τους συμβούλια στο 30% έως το 2015 και στο 40% έως το 2020.

Από τότε, μόνον 24 επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη δεσμεύθηκαν να κάνουν σχετικές αλλαγές. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την εφαρμογή άλλων μέτρων και ξεκινά δημόσια διαβούλευσηDeutschEnglishfrançais για να δει εάν η ΕΕ μπορεί να προβεί σε περισσότερες ενέργειες – μεταξύ των οποίων ο καθορισμός συγκεκριμένων ποσοστώσεων.

Η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες και η Ισπανία έχουν ήδη θεσπίσει νόμους που ορίζουν ποσοστώσεις για τα διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Εντωμεταξύ, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Αυστρία και η Σλοβενία έχουν θεσπίσει κανόνες για την ισόρροπη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια των κρατικών επιχειρήσεων.

Η διαβούλευση ξεκινά στις 5 Μαρτίου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Μισθών, η οποία προβάλλει το γεγονός ότι οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο σε σχέση με τους άνδρες για την ίδια εργασία.

Η διαδικτυακή διαβούλευση θα είναι ανοικτή έως τις 28 Μαΐου. Οι απαντήσεις σας θα βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει προτάσεις για τη βελτίωση της ισόρροπης συμμετοχής γυναικών και ανδρών στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών. Οι προτάσεις αυτές αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στα τέλη της χρονιάς.

Περισσότερα για την ισότητα των δύο φύλων σε θέσεις λήψης αποφάσεων English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι