Sti

2 mennesker på en vippe, hvor den største holder den ene ende nede © iStock/Mark Stay

Vi vil gerne høre din mening om, hvordan man får virksomheder til at udnævne flere kvinder til deres bestyrelser. I Europas største virksomheder er blot 1 ud af 7 bestyrelsesmedlemmer en kvinde.

Forandring i toppen går langsomt. Bare se på bestyrelserne i EU's største børsnoterede virksomheder: kvinder udgør op mod 14 % af medlemmerne – sammenlignet med 12 % i 2010. Og blot 3 % af bestyrelsesformændene er kvinder, hvilket er omkring det samme som for 2 år siden.

Europæerne er enige om, at det skal gøres noget for at rette op på denne ubalance. I en nylig undersøgelse DeutschEnglishfrançais svarede 9 ud af 10 adspurgte, at kvinder bør være ligeligt repræsenteret i virksomhedernes topstillinger (hvis de har samme kvalifikationer). Og omkring 3 ud af 4 er for lovgivning om ligestilling mellem kønnene i virksomhedsbestyrelser.

Ved at åbne dørene til ledende stillinger tilskynder man kvinder til at komme ind og blive på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfrekvensen blandt kvinder vil dermed stige, og vi vil få større udbytte af kvindernes kompetencer.

Flere kvinder i topstillinger vil kunne øge Europas konkurrenceevne. Undersøgelser udført af konsulentvirksomhederne McKinsey og Ernst & Young viser, at virksomheder med en mere ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, har større fortjeneste.

Sidste år opfordrede Kommissionen offentlige virksomheder til at give et frivilligt løfte Englishfrançais om at hæve antallet af kvinder i deres bestyrelser til 30 % inden 2015 og til 40 % inden 2020.

Siden da har kun 24 virksomheder i hele Europa givet tilsagn om en sådan forpligtelse til forandring. Kommissionen ser nu på andre mulige tiltag og har iværksat en offentlig høringDeutschEnglishfrançais for at finde ud af, om EU kan gøre mere – som f.eks. at fastsætte kvoter.

Frankrig, Belgien, Italien, Holland og Spanien har allerede love, der fastsætter kvoter for virksomhedsbestyrelser. Mens der i Danmark, Finland, Grækenland, Østrig og Slovenien findes regler om kønsbalancen i de statsejede virksomheders bestyrelser.

Høringen blev indledt på EU's ligelønsdag den 5. marts, hvor der sættes fokus på lavere løn blandt kvinder i forhold til mænd, der udfører det samme arbejde.

Høringen er åben indtil den 28. maj. Bemærkningerne vil hjælpe Kommissionen med at udvikle forslag til, hvordan man forbedrer kønsbalancen i virksomhedsbestyrelser. Forslagene ventes færdige senere på året.

Mere om ligestilling mellem kønnene i stillinger, som indebærer beslutningstagning English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links