Sökväg

Nytt program om EU-medborgarskapet - 16/12/2011

Som EU-medborgare kan du bo och arbeta var du vill i EU, men du har också många andra rättigheter. Den nya omgången av programmet ”Ett Europa för medborgarna” ska hjälpa dig att ta vara på möjligheterna.

Många känner inte till alla sina rättigheter som EU-medborgare. I en undersökning från 2010 Englishfrançais visste bara 43 % av de tillfrågade vad ”EU-medborgare” innebär och nästan hälften sa att de ”inte var särskilt välinformerade” om sina rättigheter.

EU:s program Ett Europa för medborgarna DeutschEnglishfrançais ska bidra till att sprida information om rättigheterna – och skapa en europeisk identitet.

Det pågående sjuåriga programmet avslutas 2013. Nästa programomgång från 2014 till 2020 får en budget på 229 miljoner euro. Den här gången vill kommissionen inrikta arbetet på att skapa en bättre förståelse för EU och dess värderingar, historia och kultur.

Pengarna ska också hjälpa människor att engagera sig i samhället genom debatter och diskussioner om EU:s betydelse i vardagen.

Ett exempel är stödet till vänortsverksamhet. Programmet finansierar nätverk mellan kommuner och hjälper dem att utforma gemensamma projekt.

Skydda dina rättigheter

Kommissionens informationskampanjer är ett sätt att skydda och lyfta fram medborgarnas rättigheter – ett annat är att se till att de tillämpas korrekt i praktiken.

I 2010 års rapport om EU-medborgarskapet DeutschEnglishfrançais kartläggs de främsta hindren som medborgarna möter när de försöker utöva sina rättigheter. Där föreslås också 25 åtgärder för att få bort hindren.

Flera av åtgärderna har redan inletts. Den här veckan lade kommissionen t.ex. fram ett förslag DeutschEnglishfrançais om att stärka rätten till konsulärt skydd utomlands. I ett annat förslag DeutschEnglishfrançais försöker kommissionen lösa problemet med arvsskatt över gränserna.

Vad är EU-medborgarskap?

Om du är medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Det betyder att du förutom dina nationella rättigheter har rättigheter som garanteras i EU:s fördrag och stadga om de grundläggande rättigheterna English .

Medborgarskapet ger dig rätt att bo, arbeta, resa och handla överallt i de 27 EU-länderna på samma sätt som i ditt eget land.

Läs mer om dina rättigheter som EU-medborgare

2013 – Europaåret för medborgarna DeutschEnglishfrançais

Så blir livet enklare för medborgarna DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar