Navigācijas ceļš

Pilsoņiem labāk jāzina savas tiesības - 16/12/2011

Izprotot savas tiesības, ES pilsoņi var labāk izmantot dažādas priekšrocības — tādas kā iespēju dzīvot un strādāt jebkur Eiropas Savienībā.

Daudzi cilvēki nezina visu par savām tiesībām, un tāpēc arī nevar tās patiešām īstenot. Apsekojumā, kuru veica 2010. gadā Englishfrançais , konstatēja, ka tikai 43 % cilvēku zina, ko nozīmē jēdziens “Eiropas Savienības pilsonis”, un gandrīz puse atzina, kas viņi nav pietiekami informēti par savām tiesībām.

ES programmu “Eiropa pilsoņiem” DeutschEnglishfrançais izveidoja, lai palīdzētu cilvēkiem apzināties šīs tiesības un sekmētu eiropeiskās piederības apziņas veidošanos.

Pašreizējā 7 gadu programma beidzas 2013. gadā. Nākamajā finansējuma ciklā līdz 2020. gadam Komisija rosina 229 miljonus eiro lielo budžetu izmantot, lai veicinātu lielāku izpratni par ES, tās vērtībām, vēsturi un kultūru.

Finansējums arī palīdzēs cilvēkiem iesaistīties debatēs un diskusijās par to, kā ES ietekmē viņu ikdienu, kā arī cita veida pilsoniskās aktivitātēs.

Viens piemērs ir atbalsts, ko programma sniedz pilsētu sadraudzībai. No programmas finansē sakaru veidošanu starp pašvaldībām un atbalstu kopēju vietēju projektu izstrādei.

Pilsoņu tiesību aizsardzība

Komisijas pieeja pilsoņu tiesību aizsardzībai Eiropas Savienībā paredz, piemēram, cilvēku izglītošanu, kā arī tiesību faktisku īstenojumu un rūpes par to, lai cilvēkiem būtu vienkāršāk šīs tiesības piemērot dzīvē.

2010. gada ziņojumā par pilsonību DeutschEnglishfrançais tika norādīti galvenie šķēršļi, ar kuriem cilvēki saskaras, kad mēģina īstenot savas tiesības, un 25 pasākumi, kuri ES ir jāveic, lai šos šķēršļus novērstu.

Sekoja rīcība, kas bija saistīta ar daudziem no tiem. Šonedēļ, piemēram, Komisija nāca klajā ar priekšlikumu DeutschEnglishfrançais nostiprināt tiesības uz konsulāro aizsardzību ārzemēs. Citā priekšlikumā DeutschEnglishfrançais ir ieteikumi, kā risināt nodokļu problēmas saistībā ar pārrobežu mantojumu.

Kas ir Eiropas pilsonība

ES valstu pilsoņi ir arī Savienības pilsoņi. Papildus tiesībām, ko dod valsts pilsonība, viņiem ir arī tiesības, kas garantētas ES līgumos un ES Pamattiesību hartā English .

ES pilsonība cilvēkiem dod tiesības dzīvot, strādāt, ceļot un iepirkties jebkur 27 dalībvalstīs tā, it kā viņi to darītu savā valstī.

Vairāk par jūsu kā ES pilsoņu tiesībām

2013. – Eiropas pilsoņu gads DeutschEnglishfrançais

Atvieglinot pilsoņu ikdienu DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites