Naršymo kelias

ES siekia, kad jos piliečiai geriau žinotų savo teises - 16/12/2011

Tik gerai žinodamas, kokias teises turite kaip ES pilietis, galėsite pasinaudoti jų teikiamais privalumais – pavyzdžiui, galimybe gyventi ir dirbti bet kurioje ES šalyje.

Daugelis žmonių nežino, kokios jų, kaip ES piliečių, teisės. Todėl jie negali jomis veiksmingai naudotis. Tik 43 % 2010 m. apklausos Englishfrançais dalyvių žinojo, ką reiškia terminas „ES pilietis“, beveik pusė jų tvirtino, kad jiems trūksta informacijos apie jų teises.

ES programos „Europa piliečiams“ DeutschEnglishfrançais tikslas – labiau informuoti ES piliečius apie jų teises ir puoselėti Europos tapatybės jauseną.

Dabartinė septynmetė programa baigsis 2013 m. Ją pakeis nauja 2014–2020 m. programa, kuriai numatyta skirti 229 mln. eurų. Pagal šią programą ES piliečiai bus labiau informuojami apie ES veiklą, bendras vertybes, istoriją ir kultūrą,

taip pat skatinami dalyvauti pilietinėje veikloje ir diskusijose apie ES poveikį jų kasdieniniam gyvenimui.

Tarp programos remiamų iniciatyvų – miestų giminiavimosi projektai, padedantys miestų savivaldybėms kurti bendradarbiavimo tinklus ir bendrus vietos projektus.

Piliečių teisių apsauga

ES piliečių informavimo apie jų teises kampanija įgyvendinama siekiant geriau saugoti ES piliečių teises. Ji papildo Europos Komisijos pastangas užtikrinti, kad ES piliečių teisės būtų tikrai gerbiamos ir kad jomis būtų paprasta naudotis.

2010 m. pilietybės ataskaitoje DeutschEnglishfrançais buvo nustatytos pagrindinės kliūtys, su kuriomis piliečiai susiduria norėdami naudotis savo teisėmis, ir pasiūlytos 25 ES priemonės joms įveikti.

Daugelis jų jau įgyvendinamos. Pavyzdžiui, šią savaitę Komisija pateikė pasiūlymą DeutschEnglishfrançais sustiprinti teisę į konsulinę apsaugą užsienyje. Komisija taip pat pasiūlė DeutschEnglishfrançais būdus, kaip spręsti dėl kitoje valstybėje narėje paveldimo turto apmokestinimo kylančias problemas.

Kas yra Europos pilietybė?

Kiekvienas bet kurios ES šalies pilietis yra ir Europos Sąjungos pilietis. Be nacionalinių teisių, jie turi ir ES sutartimis bei ES pagrindinių teisių chartija užtikrinamas papildomas teises.

ES pilietybė suteikia ES piliečiams teisę gyventi, dirbti, keliauti, pirkti bet kurioje iš 27 ES valstybių narių tokiomis pačiomis sąlygomis kaip savo šalyje.

Daugiau apie ES piliečių teises

2013-ieji – Europos piliečių metai DeutschEnglishfrançais

Piliečių gyvenimo sąlygų gerinimas DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos