Navigointipolku

EU-kansalainen – tiedä oikeutesi! - 16/12/2011

EU-kansalaisuuteen liittyy tärkeitä oikeuksia, kuten mahdollisuus muuttaa asumaan tai työhön toiseen EU-maahan. Kun kansalaiset ovat selvillä oikeuksistaan, he voivat niitä myös hyödyntää.

Monet ihmiset eivät tiedä, mitä oikeuksia heillä EU-kansalaisina on, eivätkä näin ollen pysty niitä kunnolla käyttämään. Vuonna 2010 tehdyssä kyselyssä Englishfrançais havaittiin, että vain 43 prosenttia kansasta tietää, mitä käsite "EU-kansalainen" tarkoittaa. Lähes puolet vastaajista ilmoitti, ettei tunne oikeuksiaan hyvin.

EU:n Kansalaisten Eurooppa -ohjelman DeutschEnglishfrançais tavoitteena on levittää tietoa EU-kansalaisten oikeuksista ja luoda eurooppalaista identiteettiä.

Nykyinen seitsenvuotinen ohjelma päättyy vuonna 2013. Seuraavalla ohjelmakaudella, joka ulottuu vuoteen 2020, komissio haluaa lisätä erityisesti kansalaisten tietoa EU:sta ja sen arvoista, historiasta ja kulttuurista. Ohjelmalle ehdotetaan 229 miljoonan euron määrärahoja.

Ohjelman tuella halutaan myös edistää keskustelua siitä, miten EU vaikuttaa ihmisten jokapäiväiseen elämään, ja edistää näin ihmisten yhteiskunnallista aktiivisuutta.

Yksi ohjelman keskeisiä alueita on ystävyyskuntatoiminta. Rahoitusta suunnataan kuntien verkostoitumiseen ja paikallisten yhteishankkeiden kehittämiseen.

Kansalaisoikeuksien puolesta

Komissio edistää kansalaisoikeuksien toteutumista paitsi tiedottamalla myös valvomalla niiden täytäntöönpanoa ja yksinkertaistamalla niihin liittyviä käytännön menettelyjä.

Komission kertomuksessa unionin kansalaisuudesta vuodelta 2010 DeutschEnglishfrançais on eritelty keskeiset haittatekijät, jotka estävät kansalaisia käyttämästä oikeuksiaan. Siinä ehdotetaan myös 25 toimenpidettä, joiden avulla EU:n tulisi poistaa esteet.

Moniin toimenpiteisiin on jo ryhdytty. Komissio on muun muassa hiljattain tehnyt ehdotuksen DeutschEnglishfrançais toimista, joilla parannetaan kansalaisten oikeuksia saada konsuliapua ulkomailla. Se on niin ikään tehnyt ehdotuksen DeutschEnglishfrançais keinoista, joilla voitaisiin ratkaista ulkomailta saatavan perinnön verotukseen liittyviä ongelmia.

Mitä EU-kansalaisuus tarkoittaa?

Jokainen jonkin EU-maan kansalainen on myös EU-kansalainen. EU:n perussopimuksissa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa English hänelle taataan tietyt kansalaisoikeudet.

Hänellä on muun muassa oikeus asua, työskennellä, matkustaa ja tehdä ostoksia EU:n kaikissa 27 jäsenmaassa samoin ehdoin kuin kotimaassaan.

Lisätietoa EU-kansalaisen oikeuksista

Euroopan unionin kansalaisuuden teemavuosi 2013 DeutschEnglishfrançais

Parannuksia EU-kansalaisten asemaan DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä