Sti

Først når du forstår, hvilke rettigheder du har som EU-borger, kan du udnytte mulighederne – f.eks. for at bo og arbejde i et andet EU-land.

Mange kender ikke deres rettigheder som EU-borgere godt nok til at udnytte dem ordentligt. En undersøgelse fra 2010 Englishfrançais viste, at kun 43 % ved, hvad "borger i EU" betyder. Næsten halvdelen mener ikke, at de er velinformerede om deres rettigheder.

EU's program Europa for borgerne DeutschEnglishfrançais skal gøre folk mere bevidste om deres rettigheder – og være med til at skabe en europæisk identitet.

Det nuværende 7-årsprogram løber til 2013. I den næste finansieringsrunde frem til 2020 foreslår Kommissionen, at man især bruger budgettet på 229 mio. euro (1,7 mia. kroner) på at skabe bedre forståelse for EU og vores fælles værdier, historie og kultur.

Pengene skal også bruges til at starte en samfundsmæssig debat mellem borgerne om, hvad EU betyder for deres dagligdag.

Et eksempel er programmets støtte til samarbejde mellem venskabsbyer. Det giver støtte til netværk mellem kommuner og hjælper dem med at udvikle lokale projekter i fællesskab.

Varetagelse af dine rettigheder

Oplysning er et led i Kommissionens arbejde for EU-borgernes rettigheder – sammen med effektiv håndhævelse og forenkling af anvendelsen i praksis.

En rapport fra 2010 om EU-borgerskabet DeutschEnglishfrançais udpegede de største forhindringer, folk støder ind i, når de vil udøve deres rettigheder, og 25 initiativer, EU skal have gang i for at fjerne dem.

Mange af dem er nu i fuld gang. I denne uge fremsatte Kommissionen f.eks. forslag DeutschEnglishfrançais om at styrke retten til konsulær beskyttelse i udlandet. Et andet forslag DeutschEnglishfrançais viser, hvordan man kan løse problemer med arveafgift på tværs af grænserne.

Hvad er EU-borgerskabet?

Alle borgere i et EU-land er også borgere i EU. Ud over deres nationale privilegier har de et sæt rettigheder, der er garanteret af EU's traktater og charter om grundlæggende rettigheder English

Folks borgerskab giver dem ret til at bo, arbejde, rejse og købe ind hvor som helst i de 27 medlemslande – som om de var i deres hjemland.

Mere om dine rettigheder som EU-borger

2013 – Det europæiske år for borgerne DeutschEnglishfrançais

Et lettere liv for borgerne DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links