Cesta

Zvyšování informovanosti o právech občanů Unie - 16/12/2011

Porozumět svým právům je pro občany EU velmi důležité k tomu, aby mohli těžit z vyplývajících výhod – např. z možnosti žít a pracovat kdekoli v Unii.

Mnoho lidí dodnes není dostatečně informováno o právech, která jim jakožto občanům EU náleží, a z toho důvodu jich ani nevyužívají. Průzkum z roku 2010 Englishfrançais ukázal, že pouze 43% dotázaných ví, co si mají představovat pod pojmem, „občan Evropské unie“ a téměř polovina uvedla, že o souvisejících právech „nejsou dobře informováni“.

Program Evropa pro občany DeutschEnglishfrançais se zaměřuje právě na zvyšování všeobecného povědomí o těchto právech a na posilování evropské identity.

Aktuální sedmiletý program dobíhá v roce 2013. Pro následující období, tj. do roku 2020, Evropská komise navrhuje využít rozpočet programu ve výši 229 miliard eur zejména na zvyšování povědomí o EU, o společných evropských hodnotách, evropské historii a kultuře.

Měl by též pomoci zapojit občany do občanských aktivit, například do diskusí o přínosech existence Unie pro jejich každodenní život.

Jedním příkladem je podpora twinningových partnerství měst. Je z něj financováno vytváření sítí mezi obcemi, kterým pomáhá rozvíjet společné projekty.

Dodržování práv občanů

Zvyšování informovanosti je součástí strategie, kterou Komise využívá k prosazování práv svých občanů – spolu s jejich důsledným vymáháním a zjednodušení jejich aplikace v praxi.

Zpráva o občanství z roku 2010 DeutschEnglishfrançais upozornila na několik zásadních překážek, které občanům brání jejich práva využívat. Uvádí také 25 opatření, která se EU rozhodla přijmout v zájmu jejich odstranění.

V rámci toho se již podnikla řada konkrétních kroků. Tento týden například podala Komise návrh DeutschEnglishfrançais na posílení práva na konzulární ochranu v zahraničí. Jiný návrh DeutschEnglishfrançais navrhuje způsob řešení přeshraničních dědických řízení a souvisejících daňových otázek.

Co si představit pod pojmem „evropské občanství“?

Občané všech členských zemí EU jsou zároveň občany Unie. Kromě práv, která jim náleží v rámci právního systému daného členského státu, mohou využívat soubor práv vymezený smlouvami Evropské unie a Listinou základních práv EU English .

Z občanství EU pro obyvatele Unie například automaticky vyplývá právo bydlet, pracovat a cestovat a nakupovat ve kterékoli ze 27 členských zemí.

Další informace o právech občanů EU

2013 – Evropský rok občanů DeutschEnglishfrançais

Jak EU usnadňuje život svým občanům DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy