Навигационна пътека

Подобряване на осведомеността за правата на гражданите - 16/12/2011

За да се възползвате от правата си като граждани на ЕС, като например да живеете и работите навсякъде в Съюза, е важно да ги познавате и разбирате.

Много хора не познават правата си като европейски граждани достатъчно добре, за да ги упражняват ефективно. Според анкета от 2010 г. Englishfrançais само 43 % от хората знаят какво означава „гражданин на Европейския съюз“, а почти 50 % казват, че „не са добре информирани“ за своите права.

Програмата на ЕС „Европа за гражданите DeutschEnglishfrançais “ има за цел да запознае хората с техните права и да подхрани чувството за европейска идентичност.

Настоящата седемгодишна програма приключва през 2013 г. За следващия период на финансиране от 2014 до 2020 г. – Комисията предлага да съсредоточи бюджета си от 229 млн. евро върху осведомяването за ЕС и неговите общи ценности, история и култура.

Средствата ще помогнат на хората да се включат в граждански дейности чрез дебати и дискусии за ролята на ЕС в тяхното ежедневие.

Добър пример за това е подкрепата, която се оказва на побратимяването на градове. Чрез програмата се финансира изграждането на контакти между общините и им се помага да разработват съвместни местни проекти.

Защита на правата на гражданите

Комисията се стреми към утвърждаване на правата на европейските граждани чрез повишаване на осведомеността, ефективна защита и опростяването на прилагането на тези права на практика.

В доклад от 2010 г. за гражданството DeutschEnglishfrançais бяха идентифицирани основните пречки, с които хората се сблъскват, когато се опитват да упражняват правата си, и бяха посочени 25 мерки, които ЕС трябва да предприеме, за да премахне тези пречки.

Много от мерките вече са действителност. Тази седмица например Комисията излезе с предложение DeutschEnglishfrançais за засилване на правото на консулска защита в чужбина. В друго предложение DeutschEnglishfrançais се препоръчват начини за разрешаване на проблемите при трансгранично облагане с данък наследство.

Какво е европейското гражданство?

Всеки гражданин на държава от ЕС е и гражданин на Съюза. Освен националните привилегии гражданите на Съюза се ползват с допълнителни права, гарантирани от европейските договори и от Хартата на ЕС за основните права English .

Гражданите на ЕС имат право да живеят, работят, пътуват и пазаруват във всяка една от 27-те държави от Съюза по същия начин като в собствената си страна.

Още за правата ви като граждани на ЕС

2013 – Европейска година на гражданите DeutschEnglishfrançais

Улесняване на живота на гражданите DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки