Sökväg

Ny straffrättslig strategi för EU - 21/09/2011

Lagboken och en domarklubba© iStock/Natalia Lukiyanova

EU vill skydda allmänheten mot brottsligheten och föreslår gemensamma regler om vilka handlingar som ska anses vara brottsliga.

Allmänheten anser att EU ska prioritera brottsbekämpning enligt en ny opinionsundersökning DeutschEnglishfrançais .

Det senaste årtiondet har EU arbetat med att förbättra den europeiska straffrätten. Men arbetet har varit osammanhängande och ändringarna har inte alltid tillämpats korrekt.

Nya rättsliga förutsättningar

Tack vare Lissabonfördraget från 2009 kan EU i högre grad använda straffrätten för att genomföra sin politik och skydda allmänheten. EU-institutionerna och de nationella parlamenten har fått ökat inflytande och EU-domstolen har fått full rättslig kontroll.

Varje år kostar brottsligheten samhället cirka 233 miljarder euro. Därför krävs en tydlig strategi DeutschEnglishfrançais för att skydda allmänheten. Ett fördjupat straffrättsligt samarbete kan bidra till nya regler om vilka handlingar som ska betraktas som brott och om miniminivåer på påföljderna.

Riktlinjer för medlemsländerna

Strategin slår fast hur EU och medlemsländerna tillsammans kan få till stånd en sammanhållen straffrättslig strategi för EU.

Gemensamma principer kan bidra till effektivare EU-regler mot till exempel försök att påverka finansmarknaderna, miljöbrott och bedrägerier med EU-skattepengar.

Strategin innehåller några vägledande principer för samarbetet:

  • Straffrätten måste vara en sista utväg.
  • Påföljder ska bara dömas ut för särskilt allvarliga brott.
  • Nya straffrättsliga åtgärder ska respektera de grundläggande rättigheterna.
  • Beslut om straffrättsliga åtgärder eller påföljder måste ha stöd i ett tydligt bevisunderlag, stå i proportion till brottet och fattas på rätt nivå, antingen lokalt, nationellt eller på EU-nivå.

Brottsbekämpning över gränserna

Många brottslingar rör sig över gränserna och därför är det mycket viktigt med gemensamma åtgärder. Den internationella brottsligheten ska inte kunna dra nytta av att det går att resa utan pass mellan EU-länderna och på så sätt komma undan rättvisan i ett land eller utnyttja skillnaderna mellan rättssystemen.

Om samma straffrättsliga minimiregler gäller i hela EU blir det enklare att skydda allmänheten, särskilt de som reser och arbetar i olika länder. Reglerna kan ändå spegla nationella värderingar och sedvänjor.

Läs mer om EU:s straffrättsliga strategi DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar