Navigacijska pot

Načrt strategije EU na področju kazenskega prava - 21/09/2011

Sodniško kladivce in zbirka pravnih predpisov © iStock/Natalia Lukiyanova

Novi načrt bo omogočil boljšo zaščito evropskih državljanov z učinkovitejšim izvajanjem predpisov EU. Opredelil bo tudi kršitve, ki jih je treba šteti za kazniva dejanja

Za evropske državljane je boj proti kriminalu med prednostnimi nalogami DeutschEnglishfrançais pri krepitvi vloge Evropske unije.

Kljub prizadevanjem v zadnjem desetletju pa spremembe na področju evropskega kazenskega prava niso bile vedno usklajene in zadovoljivo uresničene.

Novi pravni okvir

Po Lizbonski pogodbi iz leta 2009 lahko EU uporablja kazensko pravo za učinkovitejše izvrševanje politik in pravil za zaščito svojih državljanov. Nova pogodba je okrepila vlogo evropskih institucij in nacionalnih parlamentov in Sodišču Evropske unije omogočila popoln sodni pregled.

Kazniva dejanja stanejo EU 233 milijard EUR na leto, zato je zelo pomembno, da sprejmemo jasno strategijo DeutschEnglishfrançais za zaščito državljanov. S tesnejšim sodelovanjem v kazenskem pravu lahko določimo kršitve, ki jih je treba šteti za kazniva dejanja, in najnižje standarde za kazenske sankcije.

Smernice za države članice

Strategija opredeli način sodelovanja med Unijo in državami članicami za vzpostavitev usklajene in dosledne kazenskopravne politike EU.

Skupna načela bodo pripomogla k učinkovitejšemu izvajanju pravil na ravni EU, denimo za preprečevanje manipulacij finančnih trgov, varstvo okolja ali za zaščito davkoplačevalskega denarja pred goljufijami.

Smernice med drugim zajemajo:

  • kazensko pravo mora ostati skrajno sredstvo,
  • kazenske sankcije se uporabljajo samo za posebej huda kazniva dejanja,
  • novi kazenskopravni ukrepi morajo spoštovati temeljne pravice,
  • odločitve o kazenskopravnih ukrepih ali kazenskih sankcijah morajo biti utemeljene z jasnimi in dokazanimi dejstvi, upoštevati morajo načelo sorazmernosti in jih je treba sprejeti na ustrezni lokalni, nacionalni in evropski ravni.

Boj proti čezmejnim kaznivim dejanjem

Zaradi čedalje večjega števila čezmejnih kaznivih dejanj je zelo pomembno sprejeti skupne ukrepe, s katerimi bi storilcem preprečili, da bi izkoriščali prednosti schengenskega območja in pobegnili pred roko pravice ali da bi izkoriščali razlike med nacionalnimi pravnimi sistemi.

Najnižja skupna pravila kazenskega prava na ravni EU lahko ob upoštevanju nacionalnih vrednot, običajev in navad pripomorejo k boljši zaščiti evropskih državljanov, zlasti tistih, ki veliko potujejo ali živijo v različnih državah.

Več o kazenskopravni politiki EU DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave