Ścieżka nawigacji

Strategia UE w zakresie prawa karnego - 21/09/2011

Młotek sędziego i kodeks prawa © iStock/Natalia Lukiyanova

Nowa strategia umożliwi skuteczne wdrażanie unijnych przepisów i określi, jakiego rodzaju naruszenia powinny zostać uznane za przestępstwa.

Sondaże opinii publicznej wskazują, że walka z przestępczością jest powszechnie uznawana za jeden z najważniejszych priorytetów DeutschEnglishfrançais dla Unii.

Wprawdzie w ostatnim dziesięcioleciu podjęto w tej dziedzinie szereg różnych działań, jednak zmiany w europejskim prawie karnym nie były zbyt spójne, nie zawsze też są właściwie wdrażane.

Nowe ramy prawne

Zgodnie z traktatem lizbońskim z 2009 r. UE może wykorzystać prawo karne jako narzędzie do skuteczniejszego wdrażania polityki i przepisów chroniących obywateli. Rola instytucji UE i parlamentów krajowych została wzmocniona, a Europejskiemu Trybunałowi Sprawiedliwości przyznano pełny nadzór sądowy.

Według szacunków działania przestępcze kosztują społeczeństwo 233 mld euro rocznie, dlatego niezbędna jest jasna strategia DeutschEnglishfrançais służąca ochronie obywateli. Wzmocniona współpraca w zakresie prawa karnego może pomoc w określeniu, jakiego rodzaju naruszenia przepisów powinny być uznawane za przestępstwa, oraz w ustaleniu minimalnych norm w zakresie sankcji.

Wytyczne dla państw członkowskich

Strategia określa, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie powinny ze sobą współpracować, aby doprowadzić do stworzenia spójnej i konsekwentnej polityki UE w sprawach karnych.

Wspólne zasady mogą zwiększyć skuteczność przepisów UE na przykład w walce z manipulacjami na rynkach finansowych i zanieczyszczeniem środowiska, a także w ochronie europejskich podatników przed nadużyciami finansowymi.

Kraje UE powinny postępować zgodnie z następującymi zasadami:

  • prawo karne musi nadal być stosowane jedynie w ostateczności
  • sankcje powinny obejmować wyłącznie poważne przestępstwa
  • nowe środki z zakresu prawa karnego nie mogą naruszać praw podstawowych
  • decyzje w sprawie środków z zakresu prawa karnego muszą być podejmowane w oparciu o jasne, udokumentowane informacje, a same środki - wprowadzane w zależności od sytuacji na szczeblu lokalnym, krajowym lub unijnym - muszą być proporcjonalne do skali przestępstw.

Walka z przestępczością transgraniczną

Przestępczość nie zna granic, dlatego konieczne są wspólne środki, które uniemożliwią przestępcom korzystanie z braku kontroli paszportowych w Europie do celów ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości lub wyboru korzystniejszego krajowego systemu prawnego.

Obowiązujące w całej UE minimalne przepisy w zakresie prawa karnego mogą stanowić wartość dodaną, wzmacniając ochronę Europejczyków, zwłaszcza tych, którzy podróżują lub pracują w różnych krajach, a wszystko to z poszanowaniem wartości, zwyczajów i decyzji na poziomie krajowym.

Więcej na temat polityki UE w zakresie prawa karnego DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki