Kruimelpad

Blauwdruk voor EU-beleid over strafrecht - 21/09/2011

Hamer en wetboek © iStock/Natalia Lukiyanova

Het wordt veiliger voor de burger als overal in de EU dezelfde regels gelden en duidelijk is wat als misdrijf wordt beschouwd. Daarom komt de EU met een nieuw plan.

Wanneer burgers wordt gevraagd wat de beleidmakers kunnen doen om de EU te versterken, komt de strijd tegen de criminaliteit er als een topprioriteit DeutschEnglishfrançais uit.

Maar ondanks alle inspanningen het laatste decennium, waren de wijzigingen in het Europees strafrecht niet altijd even samenhangend en efficiënt.

Nieuw rechtskader

Dankzij het Verdrag van Lissabon uit 2009 kan de EU via het strafrecht haar beleid en de regels beter handhaven en zo de burger beter beschermen. De rol van de EU-instellingen en de nationale parlementen is versterkt en het Europees Hof van Justitie heeft nu een volwaardig gerechtelijk toezicht.

Omdat criminaliteit de maatschappij jaarlijks zo'n 233 miljard euro kost, is een duidelijke strategie erg belangrijk. Grotere samenwerking op strafrechtelijk gebied kan helpen om te bepalen welke feiten overal als strafrechtelijke misdrijven moeten worden beschouwd en wat de minimumsancties moeten zijn.

Richtsnoeren voor EU-landen

De nieuwe strategie DeutschEnglishfrançais bepaalt hoe de Unie en de EU-landen kunnen samenwerken aan een samenhangend en consequent EU-strafrechtbeleid.

Gemeenschappelijke beginselen kunnen de EU-regels doeltreffender maken, bijvoorbeeld tegen manipulatie op de financiële markten, milieudelicten en fraude met belastinggeld.

De criteria voor de EU-landen omvatten onder meer:

  • strafrecht moet een laatste redmiddel blijven
  • sancties moeten voorbehouden blijven voor bijzonder ernstige misdrijven
  • nieuwe maatregelen op strafrechtelijk gebied moeten de grondrechten eerbiedigen
  • strafrechtelijke maatregelen en sancties moeten gebaseerd zijn op duidelijk feitelijk bewijsmateriaal, in verhouding staan tot het misdrijf en op het passende niveau (plaatselijk, nationaal of op EU-niveau) worden genomen

Bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit

Omdat veel criminelen over de grenzen heen actief zijn, zijn gemeenschappelijke maatregelen nodig. Ze mogen het ontbreken van paspoortcontroles of verschillen tussen de nationale wetgevingen immers niet gebruiken om aan vervolging te ontsnappen.

Strafrechtelijke minimumnormen voor de hele EU kunnen de burger, en vooral wie in het buitenland reist of werkt, extra bescherming bieden zonder de nationale waarden, gebruiken en keuzes uit het oog te verliezen.

Meer over het strafrechtelijk beleid van de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links