Navigācijas ceļš

ES krimināltiesību politikas plāns - 21/09/2011

Āmuriņš un likumu krājums © iStock/Natalia Lukiyanova

Jauns plāns palīdzēs nodrošināt iedzīvotāju aizsardzību, jo tiks efektīvi īstenoti ES mēroga noteikumi un būs definēts, kādi pārkāpumi uzskatāmi par kriminālpārkāpumiem.

Aptaujājot iedzīvotājus par to, ko politiķi var darīt, lai nostiprinātu Eiropas Savienību, atklājās, ka viena no iedzīvotāju lielākajām prioritātēm DeutschEnglishfrançais ir noziedzības apkarošana.

Taču, neraugoties uz iepriekšējā desmitgadē ieguldīto darbu, izmaiņas ES krimināltiesībās nav bijušas pārāk saskanīgas un ne vienmēr ir pienācīgi īstenotas.

Jauns tiesiskais regulējums

Pateicoties 2009. gada Lisabonas līgumam, ES krimināltiesības var izmantot, lai panāktu labāku politikas un noteikumu īstenošanu un aizsargātu iedzīvotājus. Ir pastiprināta ES iestāžu un dalībvalstu parlamentu loma, un Eiropas Savienības Tiesa ir pilntiesīga pārraudzīt tiesas iestādes.

Tiek lēsts, ka noziedzība sabiedrībai gadā rada 233 miljardus eiro zaudējumu, tāpēc pilnīgi noteikti ir vajadzīga skaidra stratēģija DeutschEnglishfrançais , kā aizsargāt iedzīvotājus. Lielāka sadarbība krimināltiesībās var palīdzēt izstrādāt noteikumus par to, kādi pārkāpumi uzskatāmi par kriminālpārkāpumiem, un paredzēt minimālos standartus sankcijām.

Vadlīnijas dalībvalstīm

Stratēģijā izklāstīts, kā ES un dalībvalstis var sadarboties, lai ieviestu saskaņotu un konsekventu ES noziedzības apkarošanas politiku.

Kopēji principi var līdzēt padarīt efektīvākus ES noteikumus pret manipulācijām finanšu tirgos un vides postījumiem un aizsargāt ES nodokļu maksātājus, piemēram, pret krāpšanu.

ES dalībvalstīm jāievēro, piemēram, šādi kritēriji:

  • krimināltiesību piemērošanai jāpaliek kā galējam līdzeklim;
  • sankcijas jāparedz tikai par īpaši smagiem pārkāpumiem;
  • jaunajos krimināltiesību aktos jāparedz pamattiesību ievērošana;
  • lēmumiem par krimināltiesiskiem pasākumiem vai sankcijām jābūt pamatotiem ar skaidriem lietiskiem pierādījumiem, jābūt samērīgiem ar izdarīto noziegumu un jābūt pieņemtiem vietējā, valsts vai ES līmenī atkarībā pēc situācijas.

Pārrobežu noziedzības apkarošana

Tā kā ir daudzi noziedznieki, kas pastrādā noziegumus pāri robežām, ļoti svarīgi ir ieviest kopējus pasākumus, lai viņi nespētu Eiropas bezpasu zonu izmantot, lai izvairītos no likuma, vai savā labā izmantot dalībvalstu tiesu sistēmu atšķirības.

ES mēroga obligātie noteikumi krimināltiesību jomā var kalpot iedzīvotāju aizsardzībai, it īpaši to iedzīvotāju, kuri ceļo un strādā citās valstīs, tajā pašā laikā ievērojot nacionālās vērtības, paražas un izvēli.

Vēl par ES krimināltiesību politiku DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites