Naršymo kelias

ES baudžiamosios teisės politikos planas - 21/09/2011

Teisėjo plaktukas ir įstatymų sąvadas © iStock/Natalia Lukiyanova

Naujas planas, kuriuo siekiama apsaugoti piliečius veiksmingai įgyvendinamomis ES masto taisyklėmis ir apibrėžti, kokie pažeidimai turėtų būti laikomi nusikalstama veika.

Paklausti, ką politikai gali padaryti, kad Europos Sąjunga taptų tvirtesnė, piliečiai prie svarbiausių prioritetų DeutschEnglishfrançais priskiria kovą su nusikalstamumu.

Tačiau, nepaisant pastarojo dešimtmečio pastangų, Europos baudžiamosios teisės pakeitimai buvo nenuoseklūs ir ne visuomet tinkamai įgyvendinami.

Nauja teisinė sistema

2009 m. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, ES gali taikyti baudžiamąją teisę, kad geriau įgyvendintų piliečių apsaugos politiką ir taisykles. Buvo sustiprintas ES institucijų ir nacionalinių parlamentų vaidmuo, o Europos Teisingumo Teismui perduota visiška teisminė kontrolė.

Nusikaltimai visuomenei kainuoja apie 233 mlrd. eurų per metus, todėl, siekiant apsaugoti piliečius, nepaprastai svarbu turėti aiškią strategiją DeutschEnglishfrançais . Glaudžiau bendradarbiaujant baudžiamosios teisės srityje galima geriau apibrėžti taisykles, kokie pažeidimai turėtų būti laikomi nusikalstama veika, ir numatyti būtiniausius sankcijų standartus.

Gairės valstybėms narėms

Strategijoje nustatoma, kaip ES ir valstybės narės gali bendradarbiauti, kad sukurtų nuoseklią ir darnią ES baudžiamosios teisės politiką.

Bendrais principais galima padidinti ES taisyklių veiksmingumą, pavyzdžiui, užkirsti kelią manipuliavimui finansų rinkomis bei žalai aplinkai ir apsaugoti ES mokesčių mokėtojus nuo sukčiavimo.

ES šalys turi laikytis šių kriterijų:

  • baudžiamoji teisė turi likti paskiausia priemone,
  • sankcijos turėtų būti skiriamos tik už itin sunkius nusikaltimus,
  • naujos baudžiamosios teisės priemonės neturi pažeisti pagrindinių teisių,
  • sprendimai dėl baudžiamosios teisės priemonių ar sankcijų privalo būti grindžiami aiškiais faktiniais įrodymais, turi būti proporcingi nusikaltimui ir priimami tinkamu lygmeniu - vietos, nacionaliniu arba Europos Sąjungos.

Kova su tarptautiniu nusikalstamumu

Kadangi daugelis nusikaltėlių veikia keliose valstybėse, itin svarbu turėti bendrų priemonių, kurios neleistų jiems pasinaudoti Europos erdve, kurioje galima keliauti be pasų kontrolės, kad išvengtų įstatymų, arba nacionalinių teisės sistemų skirtumais.

ES masto minimaliomis baudžiamosios teisės taisyklėmis galima labiau apsaugoti piliečius, ypač tuos, kurie keliauja ir dirba įvairiose šalyse, tuo pat metu atsižvelgiant į nacionalines vertybes, papročius ir pasirinkimą.

Daugiau apie ES baudžiamosios teisės politiką DeutschEnglishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos