Navigointipolku

EU:lle uusi rikosoikeudellinen strategia - 21/09/2011

Tuomarin nuija ja lakikirja © iStock/Natalia Lukiyanova

Kansalaisten suojelu tehostuu, kun uusi strategia viitoittaa EU:n laajuisten sääntöjen täytäntöönpanoa. Lisäksi määritellään, missä kulkee rikkomuksen ja rikoksen raja.

Kun kansalaisilta kysyttiin hiljattain, mitä päättäjien olisi tehtävä EU:n lujittamiseksi, toivomuslistan kärkisijoilla DeutschEnglishfrançais oli rikollisuuden torjunta.

Vaikka EU:n rikosoikeutta on pyritty kehittämään viimeisten kymmenen vuoden aikana, muutokset ovat olleet epäjohdonmukaisia ja niiden täytäntöönpano on ollut horjuvaa.

Uusi oikeudellinen kehys

Vuonna 2009 vahvistettu Lissabonin sopimus antaa EU:lle paremmat rikosoikeudelliset keinot EU:n sääntöjen täytäntöönpanon parantamiseen ja kansalaisten suojelun tehostamiseen. EU:n toimielinten ja jäsenmaiden kansanedustuslaitosten roolia on lujitettu, ja unionin tuomioistuimella on EU:n rikosoikeudellisiin säädöksiin nähden nyt täysi valvontavalta.

Rikollisuus maksaa EU-maille arviolta 233 miljardia euroa vuodessa, joten on selvää, että kansalaisten suojelemiseksi tarvitaan selkeä strategia DeutschEnglishfrançais . Rikosoikeudellisen yhteistyön laajentaminen auttaa määrittelemään, mitkä sääntöjen rikkomiset pitäisi katsoa rikoksiksi ja mitkä vähimmäisseuraamukset ovat tarpeen.

Opastusta jäsenmaille

Strategiassa kuvataan, kuinka unioni ja sen jäsenmaat voivat yhdessä laatia yhtenäistä ja johdonmukaista EU:n kriminaalipolitiikkaa.

Yhteisillä periaatteilla voidaan tehostaa EU:n sääntöjä esimerkiksi finanssimarkkinoiden manipuloinnin ja ympäristövahinkojen torjumiseksi ja EU:n veronmaksajien suojaamiseksi petoksilta.

EU-maiden on noudatettava muun muassa seuraavia perusperiaatteita:

  • rikosoikeuteen turvaudutaan aina vasta viimeisenä keinona
  • rikosoikeudellisia seuraamuksia määrätään vain erityisen vakavista rikkomuksista
  • uusissa rikosoikeudellisissa toimissa on kunnioitettava perusoikeuksia
  • rikosoikeudellisia toimenpiteitä tai seuraamuksia koskevat päätökset tehdään selkeiden tosiseikkojen perusteella, niiden on oltava oikeasuhteisia rikokseen nähden ja ne on tehtävä tilanteen mukaan paikallisella, kansallisella tai EU:n tasolla.

Rajat ylittävän rikollisuuden torjunta

Monet rikolliset toimivat useassa maassa, joten tarvitaan yhteisiä toimia, jotta he eivät voisi käyttää Euroopan passivapaata aluetta lain pakoiluun tai hyödyntää eri maiden lainsäädännön välisiä eroja.

EU:n laajuiset rikosoikeudelliset vähimmäissäännöt suojaavat kansalaisia - erityisesti niitä, jotka matkustavat ja työskentelevät eri maissa - tinkimättä kansallisista arvoista, tavoista ja valinnoista.

Lisätietoa EU:n kriminaalipolitiikasta DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä