Διαδρομή πλοήγησης

Μοντέλο ευρωπαϊκής πολιτικής για το ποινικό δίκαιο - 21/09/2011

Σφυρί δικαστηρίου και βιβλίο δικαίου © iStock/Natalia Lukiyanova

Ένα νέο σχέδιο θα συμβάλει στην προστασία των πολιτών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής ευρωπαϊκών κανόνων, καθώς και στον καθορισμό των παραβάσεων που πρέπει να θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα.

Σύμφωνα με σχετικές έρευνες, οι πολίτες θεωρούν ότι, για την ενίσχυση της ΕΕ, πρέπει να δοθεί, μεταξύ άλλων, προτεραιότητα DeutschEnglishfrançais στην αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την τελευταία δεκαετία, οι αλλαγές που έγιναν στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο συχνά στερούνταν συνοχής και δεν εφαρμόζονταν σωστά.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο

Χάρη στη Συνθήκη της Λισαβόνας του 2009, η ΕΕ μπορεί μέσω του ποινικού δικαίου να εφαρμόζει καλύτερα τις πολιτικές και τους κανόνες της ώστε να προστατεύει περισσότερο τους πολίτες. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων έχει ενισχυθεί και η πλήρης δικαστική εποπτεία έχει ανατεθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Δεδομένου ότι το έγκλημα κοστίζει στην κοινωνία 233 δισ. ευρώ το χρόνο, απαιτείται μια ξεκάθαρη στρατηγική DeutschEnglishfrançais που θα συμβάλει στην προστασία των πολιτών. Η καλύτερη συνεργασία στον τομέα του εγκλήματος θα συμβάλει στον καθορισμό των παραβάσεων που πρέπει να θεωρούνται ως ποινικά αδικήματα και θα εξασφαλίσει ελάχιστα πρότυπα κυρώσεων.

Οδηγίες για τα κράτη μέλη

Η στρατηγική καθορίζει τρόπους συνεργασίας της Ένωσης και των κρατών μελών της για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής και συνεπούς ευρωπαϊκής πολιτικής στον τομέα του εγκλήματος.

Βασιζόμενοι σε κοινές αρχές, οι κανόνες της ΕΕ μπορούν, για παράδειγμα, να γίνουν αποτελεσματικότεροι για την αντιμετώπιση της χειραγώγησης των δημοσιονομικών αγορών και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και για την προστασία των ευρωπαίων φορολογουμένων από την απάτη.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να φροντίσουν ώστε:

  • το ποινικό δίκαιο να αποτελεί μέτρο έσχατης ανάγκης
  • οι κυρώσεις να επιβάλλονται σε ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα
  • κάθε νέο μέτρο ποινικού δικαίου να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα
  • οι αποφάσεις επί μέτρων ή κυρώσεων ποινικού δικαίου να βασίζονται σε σαφή πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, να είναι ανάλογες προς το έγκλημα και να λαμβάνονται δεόντως σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος

Είναι εξαιρετικά σημαντική η θέσπιση κοινών μέτρων που θα εμποδίζουν τους εγκληματίες που δρουν διασυνοριακά να εκμεταλλεύονται την απουσία διαβατηρίων και να ξεφεύγουν από τον νόμο ή να επωφελούνται από τις διαφορές μεταξύ των εθνικών νομικών συστημάτων.

Η θέσπιση ευρωπαϊκών ελάχιστων κανόνων ποινικού δικαίου μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματική προστασία των πολιτών, ιδίως εκείνων που ταξιδεύουν και εργάζονται σε διαφορετικές χώρες, χωρίς να θίγονται οι εθνικές αξίες, τα έθιμα και οι επιλογές των πολιτών.

Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του εγκλήματος DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι