Sti

Plan for EU's strafferetspolitik - 21/09/2011

Dommerens hammer og lovbog © iStock/Natalia Lukiyanova

En ny plan skal beskytte borgerne ved effektivt at gennemføre fælles EU-regler og fastlægge, hvilke handlinger der skal betragtes som strafbare.

Spørger man borgerne, peger de på bekæmpelse af kriminalitet som en af deres topprioriteter DeutschEnglishfrançais , når det gælder om at styrke EU.

På trods af den indsats, der er gjort i de sidste ti år, er ændringerne i den europæiske strafferet imidlertid usammenhængende, og de gennemføres ikke altid ordentligt.

Nyt retsgrundlag

Takket være Lissabontraktaten fra 2009 kan EU bruge strafferetten til bedre at håndhæve sine politikker og regler for at beskytte borgerne. EU-institutionerne og de nationale parlamenter har fået en vigtigere rolle, og EU-Domstolen har fået fuldt retsligt tilsyn.

Eftersom kriminalitet hvert år koster samfundet omkring 233 mia. euro (1 735 mia. kroner), er der behov for en klar strategi DeutschEnglishfrançais for at beskytte borgerne. Mere strafferetligt samarbejde kan medvirke til at fastlægge regler for, hvilke handlinger der skal betragtes som strafbare, og til at fastsætte mindstenormer for straf.

Vejledning for medlemslandene

Strategien fastlægger, hvor EU og medlemslandene i fællesskab kan udarbejde en sammenhængende og konsekvent strafferetlig politik i EU.

Fælles principper kan gøre EU-reglerne mere effektive over for markedsmanipulation og miljøsvineri og samtidig beskytte de europæiske skatteydere mod svindel.

EU-landene skal blandt andet følge disse kriterier:

  • strafferetlige sanktioner skal fortsæt være en sidste udvej
  • straffen skal begrænses til særligt alvorlige overtrædelser
  • nye strafferetlige foranstaltninger skal respektere grundlæggende rettigheder
  • beslutninger om strafferetlige foranstaltninger eller sanktioner skal bakkes op af klare dokumenterede fakta, stå i forhold til forbrydelsen og træffes lokalt, nationalt eller på EU-plan, afhængigt af omstændighederne.

Bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet

Mange kriminelle bevæger sig frit hen over grænserne. Derfor skal vi bruge fælles foranstaltninger til at forhindre dem i at udnytte Europas åbne grænser til at unddrage sig loven eller udnytte forskelle mellem EU-landenes retssystemer.

Strafferetlige mindsteregler i EU kan skabe merværdi ved at beskytte borgerne - især dem, der rejser og arbejder i forskellige lande - men skal samtidig afspejle nationale værdier, skikke og valg.

Mere om strafferet i EU DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links