Cesta

EU navrhuje užší spolupráci v oblasti trestního práva - 21/09/2011

Soudní kladívko a sbírka zákonů © iStock/Natalia Lukijanova

Nový plán poskytuje občanům vyšší ochranu, a to díky účinnějšímu provádění předpisů v celé Unii. Definuje také, jaké druhy protiprávního jednání by se měly považovat za trestní čin.

Potírání trestné činnosti je pro občany jednoznačně jednou z nejdůležitějších priorit DeutschEnglishfrançais , na kterou by se měli politikové při upevňování Unie zaměřit.

I když byla této otázce v posledním desetiletí věnována velká pozornost, změny provedené v evropském trestním právu nebyly příliš koherentní a často ani nebyly správně realizovány.

Nový právní rámec

Díky Lisabonské smlouvě z roku 2009 disponuje nyní EU většími pravomocemi v oblasti trestního práva, které může využít k lepšímu prosazování svých politik a předpisů na ochranu občanů. Byla také posílena role orgánů EU a národních parlamentů a celý soudní dohled byl svěřen do rukou Evropského soudního dvora.

Jelikož potírání trestné činnosti v EU stojí ročně přibližně 233 miliard eur, je nezbytné vypracovat jasnou strategii DeutschEnglishfrançais , která zajistí bezpečí občanů. Hlubší spolupráce v oblasti trestního práva může pomoci definovat, jaké protiprávní jednání by se mělo považovat za trestní čin. Pomůže také při stanovení minimálních pravidel pro sankce.

Pokyny pro členské země

Nová strategie také ukazuje, jak Unie a členské státy mohou spolupracovat při zavádění koherentní trestní politiky EU.

Společné zásady mohou zvýšit účinnost předpisů EU, například při předcházení manipulacím na finančních trzích, odstraňování následků ekologických katastrof nebo při ochraně peněz daňových poplatníků před podvody.

Mezi nejdůležitější měřítka, kterými by se měly státy EU řídit, patří:

  • k trestnímu právu se musí přistupovat až jako k poslední možnosti
  • sankce by měly být vyhrazeny pro obzvlášť závažné trestné činy
  • nová trestněprávní opatření musí respektovat základní práva
  • rozhodnutí o tom, jaký typ trestněprávního opatření či sankce se má použít, musí být podložena jednoznačnými věcnými důkazy, musí odpovídat závažnosti trestního činu a musí být učiněna na příslušné místní, celostátní či celounijní úrovni.

Potírání přeshraniční trestné činnosti

Jelikož řada pachatelů působí na území několika států, musí společná opatření učinit přítrž tomu, aby tito pachatelé zneužívali výhod evropského prostoru bez hraničních kontrol, a unikali tak před zákonem či využívali rozdílů mezi právními systémy jednotlivých zemí.

Minimální pravidla týkající se trestního práva stanovená na úrovni EU mohou přispět ke zvýšení ochrany občanů, zejména těch, kteří pracují v různých zemích nebo hodně cestují. Nestane se tak však na úrok národních hodnot či zvyklostí občanů.

Další informace o trestně-právní politice EU DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy