Навигационна пътека

План за политиката на ЕС в областта на наказателното право - 21/09/2011

Съдийско чукче и книга по право © iStock/Наталия Лукиянова

Нов план ще допринесе за защитата на гражданите чрез ефективно прилагане на валидни в целия Съюз правила и определяне на нарушенията, представляващи криминални престъпления.

В отговор на въпроса "Какво могат да направят политиците за укрепване на ЕС?" гражданите определят борбата с престъпността като един от основните приоритети DeutschEnglishfrançais .

Въпреки усилията от последните десет години обаче, промените в европейското наказателно право далеч не са последователни и не винаги се прилагат по подходящ начин.

Нова законова рамка

Благодарение на подписания през 2009 г. Договор от Лисабон ЕС може да използва наказателното право за по-добро прилагане на своите политики и правила с цел защита на гражданите. Ролята на европейските институции и националните парламенти е засилена, а Съдът на Европейския съюз може да осъществява цялостен съдебен контрол.

Предвид високата цена на престъпността за обществото - около 223 млрд. евро годишно - наличието на ясна стратегия DeutschEnglishfrançais е от жизнено значение за защита на гражданите. Засиленото сътрудничество в областта на наказателното право може да помогне за установяване на правила, определящи кои нарушения представляват криминални престъпления, както и за въвеждане на минимални стандарти за санкциите.

Насоки за страните членки

В стратегията се посочва как Съюзът и страните членки могат да работят съвместно за въвеждането на последователна и съгласувана политика на ЕС в областта на наказателното право.

Общите принципи могат да допринесат за засилване на ефективността на правилата на ЕС например срещу манипулациите на финансовите пазари, замърсяването на околната среда, както и за защита на европейските данъкоплатци от измами.

Критериите, които държавите от ЕС трябва да следва, включват:

  • наказателното право трябва да остане крайна мярка,
  • санкции следва да се налагат единствено за особено сериозни нарушения,
  • новите наказателноправни мерки трябва са съобразени с основните права,
  • решенията за наказателноправни мерки или санкции трябва да са подкрепени с ясни фактически доказателства, да са съобразени с размера на престъплението и да бъдат вземани на подходящо равнище - местно, национално или европейско.

Борба с трансграничната престъпност

Тъй като много от престъпниците извършват своята дейност през граница, наличието на общи мерки е жизнено важно за предотвратяване на възможността нарушителите да избягат от закона, възползвайки се липсата на паспортни проверки по вътрешните граници на Съюза или от различията в националните правни системи.

Въвеждането на общоевропейски минимални правила в сферата на наказателното право ще окаже положителен ефект върху защитата на гражданите, особено на пътуващите и работещите в различни държави, като същевременно бъдат взети под внимание националните ценности, обичаи и избор.

Повече за наказателноправната политика на ЕС DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки