Sökväg

Bättre integration gynnar alla - 25/07/2011

Serieruta med en stor pratbubbla med ord på olika språk © EU

För att komma in i samhället krävs språkkunskaper, jobb, respekt för den lokala kulturen och tydlig rättslig ställning. Det anser både EU-invånarna och invandrarna själva.

Invandrare för inte bara med sig mångfald utan kan också bidra till ekonomisk tillväxt och stabilitet.

När befolkningen blir äldre och födelsetalen sjunker kan invandrarna bidra till EU:s ekonomi och välfärdssystem - men bara om de är fullt integrerade i sina nya hemländer.

Kommissionen föreslår nu ett åtgärdspaket English som ska underlätta integrationen genom stöd till språkinlärning, möjligheter till jobb och utbildning och insatser mot diskriminering.

Integrationspolitiken är EU-ländernas ansvar. Men EU kan erbjuda stöd och incitament genom finansiering, policysamordning och forum för utbyte av goda lösningar. I förslaget lyfter man fram lokala insatser, bland annat samarbete mellan lokala myndigheter, arbetsgivare, invandrarorganisationer, samhällstjänster och lokalbefolkning.

Länder, regioner och städer kan själva välja de åtgärder som är bäst för deras situation. Med gemensamma EU-indikatorer kan man sedan följa upp resultaten.

Det borde inte vara svårt att nå resultat. Enligt en ny Eurobarometerundersökning om integration Englishfrançais som gjordes i mars och april 2011 är invandrare och allmänheten i EU överens om vilka faktorer som kan underlätta integrationen.

Undersökningen visar att det krävs fler insatser från alla parter - regeringar, invandrarna själva och allmänheten.

De fyra viktigaste faktorerna är att kunna tala landets språk, ha ett jobb, respektera den lokala kulturen och ha en tydlig rättslig ställning. Språkkunskaper anses vara det allra viktigaste.

Man var också överens om att det är viktigt med social interaktion på arbetsplatsen och i skolan och att bostadssegregation kan försvåra integrationen.

I EU bor 20,1 miljoner invandrare från länder utanför EU, det vill säga 4 % av befolkningen.

EU:s webbplats om integration DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar