Navigačný riadok

Integrácia výhodná pre obe strany - 25/07/2011

Kreslený obrázok znázorňujúci skupinu ľudí a veľkú bublinu so slovami v rôznych jazykoch © EU

Občania EÚ a migranti sa zhodujú v tom, že na úplné začlenenie do spoločnosti sú potrebné jazykové znalosti, zamestnanie, rešpekt voči miestnej kultúre a istota ohľadne právneho statusu.

Prítomnosť migrantov v EÚ je prínosom nielen pre rozmanitosť, ale aj pre ekonomický rast a stabilitu.

Keďže európska spoločnosť trpí nízkou pôrodnosťou a starnutím obyvateľstva, akceptácia migrantov je jedným zo spôsobov ako zabezpečiť plynulé fungovanie hospodárstva a udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia. To však nebude možné, ak nebudú plne začlenení do spoločnosti v hostiteľských krajinách.

Cieľom nového balíka opatrení English Komisie je uľahčiť integráciu migrantov prostredníctvom jazykového vzdelávania, jednoduchšieho prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu, odbornej príprave a zvýšeného úsilia pri potláčaní diskriminácie.

Integračné politiky sú v rukách jednotlivých členských štátov. Európska únia im však môže ponúknuť podporu a stimuly - formou financovania, koordinácie alebo výmeny osvedčených postupov. Nové opatrenia sa sústredia na činnosti na miestnej úrovni a podporujú spoluprácu medzi miestnymi orgánmi, zamestnávateľmi, prisťahovaleckými organizáciami, poskytovateľmi služieb a obyvateľmi v danom spoločenstve.

Členské štáty, regióny alebo mestá si môžu vybrať, ktoré opatrenia sú najvhodnejšie na riešenie ich konkrétnych potrieb. Výsledky integračných politík sa budú monitorovať na základe spoločných európskych ukazovateľov.

Dosiahnutie pokroku v tejto oblasti by nemalo byť zložité, keďže podľa nedávneho prieskumu Eurobarometer o integrácii migrantov Englishfrançais (jar 2011) sú názory občanov EÚ a migrantov na faktory, ktoré ovplyvňujú integráciu, z veľkej časti zhodné.

Spoločne zdieľajú názor, že väčšie úsilie musia vyvíjať všetky zainteresované strany - vlády, samotní migranti aj široká verejnosť.

Obyvatelia EÚ a migranti majú podobné názory týkajúce sa faktorov, ktoré podporujú začlenenie. Medzi najčastejšie uvádzané patrí znalosť jazyka hostiteľskej krajiny, pracovné príležitosti, znalosť miestnej kultúry a jasný právny status. Jazykové schopnosti uviedla väčšina respondentov ako najdôležitejší faktor úspešného začlenenia do spoločnosti.

Obe skupiny opýtaných sa takisto zhodli na potrebe spolupráce v práci a na školách a na nepriaznivom vplyve segregácie v rámci komunity.

V EÚ žije 20,1 milióna migrantov z tretích krajín, čo predstavuje okolo 4 % celkového počtu obyvateľov Únie.

Webová lokalita EÚ o integrácii DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy