Navigācijas ceļš

Vispusēji izdevīga integrācija - 25/07/2011

Zīmējums, kurā attēlots burbulis, ko piepilda vārdi dažādās valodās © ES

ES pilsoņi un iebraucēji ir vienisprātis, ka, lai integrētos, ir jābūt valodas prasmēm, darbam, cieņai pret vietējo kultūru un skaidram tiesiskajam statusam.

ES ieceļotāji nodrošina lielāku daudzveidību, bet ne tikai. Ļoti vērtīgs var būt viņu ieguldījums ekonomikas izaugsmē un stabilitātē.

Eiropas iedzīvotājiem novecojot un saglabājoties zemai dzimstībai, ieceļotāji var palīdzēt ES ekonomikas uzturēšanā un valstu labklājības sistēmu finansēšanā. Tomēr tas iespējams tikai tad, ja viņi pilnībā integrējas viņus uzņemošajās valstīs.

Komisija ierosinājusi jaunus pasākumus English , kuru mērķis ir atvieglot integrāciju, veicinot valodu apguvi, labāku darba, izglītības un praktizēšanās pieejamību un cīņu pret diskrimināciju.

Integrācijas politika ir valstu valdību ziņā. Tomēr ES var piedāvāt atbalstu un motivēt, nodrošinot finansējumu, politikas saskaņošanu un veicinot pieredzes apmaiņu un labāko risinājumu pārņemšanu. Jaunie pasākumi sekmēs vietēju rīcību, tostarp sadarbību starp pašvaldībām, darba devējiem, ieceļotāju organizācijām, pakalpojumu sniedzējiem un vietējiem iedzīvotājiem.

Katra ES valsts, reģions vai pilsēta izvēlēsies tos pasākumus, kuri vislabāk atbilst konkrētajai situācijai, un rezultāti tiks uzraudzīti, izmantojot ES mēroga indikatorus.

Problēmām nevajadzētu rasties, jo nesena Eirobarometra aptauja par ieceļotāju integrēšanos Englishfrançais parādīja, ka principā ES iedzīvotāji un ieceļotāji ir vienisprātis par faktoriem, kas sekmē integrēšanos.

2011. gada martā un aprīlī veiktajā aptaujā konstatēja, ka vairāk pūļu ir jāpieliek visām iesaistītajām pusēm — valdībām, pašiem ieceļotājiem un iedzīvotājiem.

ES iedzīvotājiem un ieceļotājiem ir līdzīgs viedoklis par faktoriem, kas ietekmē integrēšanos. Spējas sazināties uzņemošās valsts valodā, strādāt, cienīt vietējo kultūru un skaidrs tiesiskais statuss ir četri galvenie faktori, turklāt uzņemošās valsts valodas zināšanas abas grupas uzskata par vissvarīgāko.

Abas grupas piekrīt, ka mijiedarbība darbā un skolās ir svarīga un ka dzīvojamo rajonu sadalīšana dažādām iedzīvotāju kategorijām vērtējama negatīvi.

ES dzīvo 20,1 miljons ieceļotāju no ārpussavienības valstīm, tas ir 4 % no iedzīvotāju kopskaita.

ES tīmekļa vietne par integrāciju DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites