Cosán nascleanúna

Comhtháthú a chur chun tairbhe do chách - 25/07/2011

Cartún ag léiriú bolgán cainte mór amháin ina bhfuil focail i dteangacha éagsúla ann © EU

Le go mbeadh comhtháthú ann, aontaíonn saoránaigh an AE agus imircigh go bhfuil gá le scileanna teanga, fostaíocht, meas ar an gcultúr áitiúil agus stádas soiléir dlíthiúil.

Ní hé an ilghnéitheacht amháin a bheireann imircigh leo agus iad ag teacht go dtí an AE, ach is féidir leo freisin cur go mór le fás agus cobhsaíocht eacnamaíoch an AE.

Is féidir le himircigh cuidiú le geilleagar an AE a chothú agus le córais leasa shóisialta a mhaoiniú, fad is atá daonra na hEorpa ag dul in aois is a fhánann rátaí breithe íseal. Ach ní tharlaíonn sé seo mura ndéantar iad a chomhtháthú go hiomlán ina dtíortha ósta.

Cabhróidh pacáiste beart English nua atá beartaithe ag an gCoimisiúin le comhtháthú trí fhoghlaim teanga, rochtain níos éasca ar fhostaíocht, ar oideachas agus ar oiliúint, agus trí iarrachtaí a dhéanamh troid in aghaidh idirdhealú.

Is iad na rialtais náisiúnta atá freagrach as beartais um chomhtháthú. Ach is féidir leis an AE tacaíocht agus dreasachtaí a sholáthar - trí mhaoiniú a thabhairt, beartais a chomhordú agus trí mhalartú dea-chleachtas a éascú. Spreagfaidh na beartais nua gníomhaíocht ag leibhéal áitiúil, le comhoibriú idir údaráis áitiúla, fostóirí, eagraíochtaí imirceacha, soláthróirí seirbhíse agus cónaitheoirí áitiúla.

Roghnódh gach tír, réigiún nó cathair den AE beartais a fhreagraíonn dá chuid dálaí féin agus déanfadh táscairí ar fud an AE monatóireacht ar na torthaí.

Ní cheart go mbeadh dul chun cinn deacair, go háirithe i bhfianaise an tSuirbhé Eorabharaiméadair ar chomhtháthú imirceacha Englishfrançais a rinneadh le déanaí, a léiríonn go bhfuilsaoránaigh an AE agus imircigh ar chomhintinn faoi na factóirí a chabhraíonn le comhtháthú.

Léirigh an suirbhé, a rinneadh i Márta agus in Aibreán 2011, gur aontaíodh go bhfuil tuilleadh oibre le déanamh ó gach taobh - ó na rialtais, ó na himircigh iad féin agus ón bpobal.

Tá an dearcadh céanna ag saoránaigh an AE agus imircigh i leith na bhfactóirí a mbíonn tionchar acu ar chomhtháthú. Is iad, teanga na tíre óstaí a labhairt, cead dul ag obair, meas ar an gcultúr áitiúil agus taitneamh a bhaint as stádas soiléir dlíthiúil na ceithre mhórfhactóirí - agus is é cumas teanga an rud is tábhachtaí don dá ghrúpa.

D'aontaigh an dá ghrúpa lena chéile faoin tábhacht a bhaineann le hidirghníomhacht san obair agus i scoileanna agus faoin drochthionchar a bhaineann le comharsanachtaí a dheighilt.

Tá 20.1 milliún imirceach ó thíortha nach bhfuil san AE ina gcónaí san AE, sin thart ar 4% den daonra.

Suíomh gréasáin an AE ar chomhtháthú DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links