Navigointipolku

Maahanmuuton mahdollisuudet hyödynnettävä - 25/07/2011

Piirroskuva, jossa on yksi suuri eri kielisiä sanoja sisältävä puhekupla © EU

Niin EU-kansalaiset kuin EU:hun muuttaneet siirtolaisetkin ovat yhtä mieltä siitä, että maahanmuuttajien kotoutuminen edellyttää kielitaitoa, työmarkkinoille pääsyä, vastaanottajamaan kulttuurin kunnioittamista sekä selkeää oikeudellista asemaa.

EU:hun muuttavat siirtolaiset tuovat mukanaan paitsi monimuotoisuutta myös oman panoksensa talouskasvun ja vakauden edistämiseen.

Kun Euroopan väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee, maahanmuuttajat voivat osaltaan auttaa pitämään yllä EU:n taloutta ja sosiaaliturvajärjestelmiä. Tämän edellytyksenä on kuitenkin, että he ovat täysin kotoutuneet asuinmaansa yhteiskuntaan.

Komission ehdottaman uuden toimintasuunnitelman English mukaan kotouttamista olisi edistettävä tukemalla kielenoppimista sekä työelämään ja koulutukseen pääsyä ja torjumalla syrjintää.

Maahanmuuttajien kotouttamispolitiikka kuuluu kunkin EU-maan kansallisten viranomaisten vastuulle. EU voi kuitenkin tarjota jäsenmailleen tukea ja kannustimia: rahoitusta, politiikan koordinointia ja hyvien käytäntöjen vaihtoa. Toimintasuunnitelmassa tuetaan paikallisen tason toimia, muun muassa paikallisviranomaisten, työnantajien, maahanmuuttajien järjestöjen, palveluntarjoajien ja kantaväestön yhteistyötä.

Kukin EU-maa, alue tai kaupunki valitsee olosuhteisiinsa parhaiten soveltuvat keinot, joiden tuloksia arvioidaan yhteisten eurooppalaisten indikaattorien avulla.

Äskettäisen maahanmuuttajien kotoutumista koskevan Eurobarometri-tutkimuksen Englishfrançais mukaan EU-kansalaiset ja maahanmuuttajat ovat pitkälti yhtä mieltä siitä, mitkä tekijät parhaiten edistävät kotoutumista.

Maalis-huhtikuussa 2011 tehtyyn tutkimukseen vastanneet katsoivat, että kaikkien osapuolten olisi toimittava aktiivisemmin - niin viranomaisten, maahanmuuttajien kuin suuren yleisönkin.

EU-kansalaisten ja maahanmuuttajien näkemykset kotouttamisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä ovat pitkälti yhteneväiset. Tärkeimmät neljä tekijää olivat uuden asuinmaan kielen osaaminen, mahdollisuus työntekoon, paikallisen kulttuurin kunnioittaminen ja selkeä oikeudellinen asema. Kielitaito oli kummankin vastaajaryhmän mielestä kaikkein tärkeintä.

Kumpikin ryhmä katsoi myös, että kanssakäyminen kantaväestön kanssa työpaikoilla ja kouluissa on tärkeää kotouttamisen kannalta ja että yhteisöjen asuinympäristöjen eriytyminen, "ghettoutuminen", on haitallista.

EU:ssa asuu 20,1 miljoonaa EU:n ulkopuolelta tullutta siirtolaista. Heidän osuutensa EU:n väkiluvusta on noin 4 prosenttia.

Kotouttamisasioita käsittelevä uusi EU:n verkkosivusto DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä