Cesta

Integrace migrantů musí vyhovovat oběma stranám. - 25/07/2011

Komiksová bublina se slovy v různých jazycích © EU

Občané EU i přistěhovalci se shodují na tom, že migranti, kteří se chtějí úspěšně integrovat, musí mít dostatečné jazykové znalosti, zaměstnání, nezpochybnitelný právní status a musí respektovat místní kulturu.

Migrantům Evropská unie vděčí nejen za svoji pestrost, ale také za významný potenciál přispívat k jejímu ekonomickému rozvoji a stabilitě.

Zatímco evropská populace stárne a porodnost v Unii zůstává nízká, přistěhovalci mohou pomoci udržet evropské hospodářství a sociální systémy členských států. To vše ale pouze za předpokladu, že se podaří jejich integrace v hostitelských zemích.

Evropská komise proto přichází s balíčkem opatření English , který má integraci zlepšit prostřednictvím jazykového vzdělávání, usnadnění přístupu k pracovním místům, vzděláváním a odbornou přípravou obecně a také pokračujícím bojem proti diskriminaci.

Politika integrace spadá do kompetence jednotlivých členských států. Evropská unie však nabízí podporu a pobídky - konkrétně finanční účast, koordinaci a pomoc při výměně osvědčených postupů. Opatření se soustřeďují na činnost na místní úrovni a podporují spolupráci mezi místními orgány, zaměstnavateli, přistěhovaleckými organizacemi, poskytovateli služeb a občany hostitelských států.

Každá země, region či město by si podle návrhu mohly vybrat ta opatření, která nejlépe vyhovují místním podmínkám. Výsledky by se pak hodnotily celoevropskými indikátory.

Nedávný průzkum Eurobarometr zaměřený na integraci přestěhovalců Englishfrançais přinesl povzbudivá zjištění: mezi občany EU a migranty samotnými panuje obecně shoda ohledně faktorů, které integraci napomáhají.

Průzkum proběhl v březnu a dubnu letošního roku a potvrdil, že jak na straně vlád hostitelských zemích a veřejnosti, tak na straně přistěhovalců, je třeba dalšího úsilí.

Obě skupiny se shodují na tom, že k úspěšné integraci musí migranti především znát místní jazyk, mít dostatek pracovních příležitostí, musí respektovat místní kulturu a mít nezpochybnitelný právní status. Znalost jazyka přitom ohodnotily jako vůbec nejdůležitější.

Dále se shodují na tom, že velmi důležitý je kontakt přistěhovalců s místními obyvateli v práci a ve škole a že případná segregace má na soužití negativní dopad.

V Evropské unii žije v současnosti kolem 20,1 milionu migrantů ze zemí mimo EU, což představuje asi 4 % její populace.

Stránky EU věnované otázkám integrace DeutschEnglishfrançais

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy