Навигационна пътека

Интеграция от полза за всички - 25/07/2011

Рисунка, изобразяваща голямо речево балонче с думи на различни езици © ЕС

Както гражданите, така и мигрантите в ЕС са съгласни, че за интеграция са нужни езикови умения, заетост, зачитане на местната култура и ясен правен статут.

Мигрантите в ЕС носят със себе си не само многообразие, но също така и потенциал за ценен принос към икономическия растеж и стабилността.

Тъй като населението на Европа застарява, а нивата на раждаемост остават ниски, мигрантите могат да помогнат за укрепване на икономиката на ЕС и за финансиране на националните системи за социална защита. Това може да стане обаче единствено ако те са напълно интегрирани в приемащите ги държави.

Чрез нов пакет от мерки English , предложени от Комисията, ще се улесни интеграцията посредством изучаване на езици, по-лесен достъп до работа, образование и обучение и усилия за борба с дискриминацията.

Националните правителства отговарят за интеграционните политики, но ЕС може да предложи подкрепа и стимули чрез финансиране, координация на политиките и улесняване на обмена на добри практики. Новите мерки ще насърчат действията на местно равнище, включително сътрудничеството между местните органи, работодателите, организациите на мигранти, доставчиците на услуги и местните жители.

Всички страни, региони или градове от ЕС ще изберат най-подходящите за тях мерки, а резултатите ще се измерват с помощта на валидни за целия Съюз показатели.

Напредъкът би следвало да е лесен, предвид резултатите от скорошно проучване Евробарометър относно интеграцията на мигранти Englishfrançais , които показват, че гражданите на ЕС и мигрантите до голяма степен са на едно и също мнение по отношение на факторите, които спомагат интеграцията.

Проведеното през март и април 2011 г. проучване констатира наличието на консенсус относно нуждата от повече усилия от страна на всички - правителства, мигранти и широка общественост.

Гражданите на ЕС и мигрантите имат сходни виждания за факторите, влияещи на интеграцията. Познаване на езика на приемащата нация, работа, зачитане на местната култура и ясен правен статут са основните четири фактора, като езиковите познания са най-важни и за двете групи.

Те също така са съгласни и за значението на взаимодействието при работа и в училищата, както и за вредното въздействие на сегрегацията в кварталите.

ЕС е дом на 20,1 млн. мигранти от страни извън ЕС, което представлява около 4 % от населението.

Уебсайт на ЕС за интеграцията DeutschEnglishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки