Sökväg

Grundläggande rättigheter värnas inte alltid i EU - 20/06/2011

Justitia med balansvåg framför EU-flaggan © EU

Marginaliserade romer, dålig behandling av asylsökande och hot mot datasäkerheten. Det är tre problem som EU måste lösa för att skydda de grundläggande rättigheterna.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna English omfattar våra gemensamma värderingar - respekten för människors värdighet, jämlikhet, solidaritet, demokrati och rättstatsprincipen.

Men EU lyckas inte alltid leva upp till löftena, menar EU:s byrå för grundläggande rättigheter. I sin årliga rapport English om hur stadgan tillämpas uppmanar byrån EU att bättra sig på följande områden: behandlingen av asylsökande, romernas integration och skyddet av personuppgifter.

Asyl och invandring

En del av de EU-länder som 2010 plötsligt fick ta emot många illegala invandrare klarade inte av situationen, utan kränkte de asylsökandes grundläggande rättigheter. Med ett gemensamt asylsystem skulle de länder som tar emot stora flyktingströmmar kunna få bättre stöd.

Romerna

EU måste göra mer för att bekämpa diskrimineringen av romer. De har fortfarande högre arbetslöshet, sämre bostäder och sämre tillgång till vård och utbildning.

Skydd av personuppgifter

Flera länder motsätter sig EU:s datalagringsdirektiv och menar att det kränker den personliga integriteten. Enligt lagen ska telefonbolag och internetleverantörer samla in uppgifter om kundernas tele- och datatrafik. En översyn av direktivet är på gång.

Andra brott mot de grundläggande rättigheterna är ojämlik tillgång till rättssystemen, omfattande diskriminering samt brott mot barns rättigheter i flera länder.

Resultat

EU:s institutioner, organ och byråer har blivit bättre på att följa stadgan. Man har också gjort mer för att värna offrens rättigheter, särskilt när det gäller barn.

Eftersom EU har skrivit under FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning måste alla nya lagar ta hänsyn till deras rättigheter. EU ska också ansluta sig till den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

Ett annat framsteg är att alla EU-länder har utsett nationella organ som ska stödja och ge råd till diskrimineringsoffer.

Byrån för grundläggande rättigheter lyfter också fram fördelarna med EU:s medborgarinitiativ som ger allmänheten fler möjligheter att påverka EU-politiken.

Läs mer om grundläggande rättigheter English

EU:s byrå för grundläggande rättigheter Englishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar