Navigacijska pot

Neenakomeren napredek na področju temeljnih pravic - 20/06/2011

Kipec ženske s tehtnico pravice v roki in zastavo EU v ozadju © EU

Evropska unija mora pri zagotavljanju temeljnih pravic več pozornosti nameniti predvsem marginaliziranim romskim skupnostim, obravnavanju prosilcev za azil in varstvu podatkov.

V Listini Evropske unije o temeljnih pravicah English so zapisane skupne vrednote njenih državljanov - spoštovanje človekovega dostojanstva, enakopravnost, solidarnost, demokracija in vladavina prava.

Vendar je napredek pri uveljavljanju naših skupnih vrednot po mnenju Agencije EU za temeljne pravice precej neenakomeren. V svojem letnem poročilu English o uveljavljanju temeljnih pravic je EU pozvala k ukrepanju na treh področjih: obravnavanje prosilcev za azil, socialna vključenost Romov in varstvo osebnih podatkov.

Azil in migracije

Nekatere države EU se imele velike težave pri obravnavi izjemnega števila nezakonitih priseljencev leta 2010, kar je pripeljalo do kršitev njihovih temeljnih pravic. S predlagano skupno strategijo glede obravnavanja prosilcev za azil bi državam, ki se spopadajo s posebej obsežnim priseljevanjem, zagotovili ustrezno podporo.

Romi

Evropska unija mora okrepiti prizadevanja za odpravo diskriminacije Romov, ki se še naprej spopadajo z veliko brezposelnostjo, slabimi stanovanjskimi razmerami, nezadostno zdravstveno oskrbo in ločevanjem v izobraževalnih sistemih.

Varstvo podatkov

Številne države so izrazile nasprotovanje evropski zakonodaji o hrambi podatkov, ki naj bi kršila pravico do varstvo osebnih podatkov. Po tej zakonodaji naj bi telekomunikacijska in internetna podjetja zbirala podatke o komuniciranju svojih uporabnikov. Pripravlja se sprememba zakonodaje.

Druge kršitve temeljnih pravic zajemajo neenak dostop nekaterih državljanov do pravnega varstva, diskriminacijsko ravnanje in kršitve pravic otrok v različnih državah.

Dosežki

Vse institucije, organi in agencije EU ravnajo v skladu z listino. Žrtve, zlasti otroci, so dobile več pravic.

Evropska unija je sprejela Konvencijo ZN o pravicah invalidov, zato morajo vsi novi predpisi upoštevati njene določbe. Evropska unija naj bi kmalu tudi podpisala Evropsko konvencijo o človekovih pravicah.

Vse države članice so tudi ustanovile organe za podporo in svetovanje žrtvam diskriminacije.

Agencija EU za temeljne pravice je tudi opozorila na evropsko državljansko pobudo, ki omogoča, da državljani pripravijo množično peticijo, in krepi participativno demokracijo.

Več o temeljnih pravicah English

Agencija EU za temeljne pravice Englishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave