Cale de navigare

Drepturile fundamentale - ce mai este de făcut? - 20/06/2011

Statuie înfăţişând o femeie care ţine în mână balanţa justiţiei, pe fundalul drapelului UE © UE

UE trebuie să se ocupe de trei probleme legate de respectarea drepturilor fundamentale ale omului: marginalizarea rromilor, tratamentul injust aplicat solicitanţilor de azil şi ameninţările la adresa protecţiei datelor.

Principalele valori pe care le prevede Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene English sunt respectul pentru demnitatea umană, egalitate, solidaritate, democraţie şi statul de drept.

Agenţia pentru drepturi fundamentale a analizat gradul de respectare a acestor valori, identificând aspecte pozitive şi negative în aceeaşi măsură. De aceea recomandă Uniunii, în cadrul raportului său anual English , să găsească soluţii în trei domenii: tratamentul aplicat solicitanţilor de azil, excluziunea socială a cetăţenilor de etnie rromă şi protecţia datelor personale.

Azil şi migraţie

Valurile de imigranţi ilegali care au sosit în unele ţări ale UE în 2010 au depăşit capacitatea de reacţie a acestora, ceea ce a dus la încălcarea drepturilor fundamentale a solicitanţilor de azil. Aplicarea unei abordări comune în domeniu ar veni în sprijinul ţărilor care se confruntă cel mai des cu fluxuri de imigranţi.

Populaţia rromă

UE trebuie să accelereze măsurile de combatere a discriminării cetăţenilor rromi. Aceştia întâmpină, în continuare, obstacole în calea accesului la locuri de muncă, locuinţe decente, asistenţă medicală şi educaţie în condiţii de egalitate.

Protecţia datelor

Mai multe state membre s-au opus directivei europene privind păstrarea datelor, care le solicită furnizorilor de internet şi servicii telefonice să colecteze anumite date privind comunicaţiile. În prezent, acest document este în curs de revizuire.

Printre exemplele de încălcare a drepturilor fundamentale se mai numără accesul inegal al anumitor cetăţeni la sistemele juridice, discriminarea şi încălcarea, în unele ţări, a drepturilor copilului.

Realizări

S-au înregistrat progrese privind respectarea cartei de către instituţiile, organismele şi agenţiile UE. Se pune mai mult accent pe drepturile victimelor, în special pe cele ale copiilor.

Având în vedere că UE este semnatară a Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, toate reglementările noi trebuie să reflecte aceste drepturi. În acelaşi timp, UE urmează să semneze şi Convenţia europeană a drepturilor omului.

Un alt aspect pozitiv este desemnarea, în toate statele membre, a unor organisme care să furnizeze sprijin şi consiliere victimelor discriminării.

De asemenea, Agenţia pentru drepturi fundamentale salută iniţiativa cetăţenească europeană, care le permite europenilor să înainteze propuneri de acte legislative şi consolidează democraţia participativă.

Informaţii suplimentare despre drepturile fundamentale English

Agenţia UE pentru drepturi fundamentale Englishfrançais

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile