Ścieżka nawigacji

Nierówne postępy w dziedzinie praw podstawowych - 20/06/2011

Posąg Temidy, w tle flaga UE © UE

Marginalizacja Romów, niewłaściwe traktowanie osób ubiegających się o azyl i niedokładna ochrona danych - z tymi problemami musi sobie poradzić UE, jeśli chce dbać o prawa podstawowe.

W Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej English zapisano wartości wspólne wszystkim obywatelom UE: poszanowanie godności ludzkiej, równość, solidarność, demokrację i praworządność.

Ale postępy we wcielaniu tych wartości w życie są nierówne - stwierdza Agencja Praw Podstawowych UE. W swoim dorocznym raporcie English ze stosowania karty praw podstawowych zaapelowała do UE o zajęcie się trzema ważnymi kwestiami: sposobem traktowania osób ubiegających się o azyl, wykluczeniem społecznym Romów oraz ochroną danych osobowych.

Azyl i migracja

Część z krajów UE, które w 2010 roku doświadczyły gwałtownego napływu nielegalnych migrantów, nie potrafiła sobie z tym poradzić, czego skutkiem stało się naruszanie praw osób zatrzymanych. Odpowiednim wsparciem dla krajów szczególnie narażonych na napływ migrantów byłoby proponowane wspólne podejście do osób ubiegających się o azyl.

Romowie

UE musi zwiększyć starania w walce z dyskryminacją Romów. Mają oni wciąż do czynienia z takimi problemami, jak: niski poziom zatrudnienia, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, bariery w dostępie do opieki zdrowotnej oraz segregacja w systemie edukacji.

Ochrona danych

Niektóre kraje sprzeciwiły się unijnemu ustawodawstwu o zatrzymywaniu danych, twierdząc, że narusza ono prawo do prywatności. Ustawodawstwo to nakłada na operatorów i firmy internetowe obowiązek gromadzenia danych o połączeniach wykonanych przez klientów. Wkrótce ustawodawstwo to zostanie zweryfikowane.

Inne przykłady naruszania praw podstawowych to między innymi nierówny dostęp niektórych obywateli do systemów prawnych, wciąż częsta w różnych krajach dyskryminacja i powtarzające się naruszanie praw dziecka.

Osiągnięcia

Odnotowano postępy w przestrzeganiu Karty przez wszystkie instytucje, organy i agencje UE. Większy nacisk kładzie się na prawa ofiar, zwłaszcza dzieci.

Od kiedy UE została stroną konwencji ONZ o osobach niepełnosprawnych, całe jej nowe ustawodawstwo musi uwzględniać prawa tych osób. UE ma także zamiar przystąpić do europejskiej konwencji praw człowieka.

Do pozytywnych osiągnięć można zaliczyć też wyznaczenie przez wszystkie państwa krajowych organów zapewniających wsparcie i doradztwo osobom dyskryminowanym.

Agencja Praw Podstawowych zwróciła również uwagę na pożytki płynące z unijnej inicjatywy obywatelskiej, która pozwala obywatelom składać petycje i aktywniej uczestniczyć w życiu demokratycznym.

Więcej informacji o prawach podstawowych English

Agencja Praw Podstawowych UE Englishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki