Kruimelpad

Hoe staat het eigenlijk met de grondrechten? - 20/06/2011

Vrouwe Justitia met de EU-vlag op de achtergrond © EU

Roma worden gemarginaliseerd, asielzoekers worden slecht behandeld en de gegevensbescherming staat onder druk. Die drie problemen moet de EU aanpakken om ieders grondrechten te beschermen.

In het EU-handvest van de grondrechten English staan de kernwaarden van de Europeanen: eerbiediging van de menselijke waardigheid, gelijkheid, solidariteit, democratie en de rechtsstaat.

Maar in de praktijk worden niet al deze rechten even goed beschermd, zegt het Europees Bureau voor de grondrechten. In zijn jaarverslag English over de toepassing van het handvest pleit het voor meer inzet van de EU op drie gebieden: de behandeling van asielzoekers, de sociale uitsluiting van Roma en de bescherming van persoonsgegevens.

Asiel en migratie

In sommige EU-landen kwamen in 2010 plotseling meer immigranten aan dan die landen konden opvangen, waardoor hun grondrechten soms werden geschonden. Een gezamenlijke van het asielprobleem zou een steun in de rug betekenen voor de landen die de grootste aantallen asielzoekers te verwerken krijgen.

Roma

De EU moet discriminatie van Roma harder aanpakken. Die groep komt namelijk nog steeds het moeilijkst aan werk, goede huisvesting, gezondheidszorg en onderwijs.

Gegevensbescherming

Verscheidene landen hebben zich verzet tegen de EU-wet op de gegevensverzameling, omdat deze het recht op privacy zou schenden. Die wet eist dat telefoonmaatschappijen en internetproviders gegevens over de communicatie van hun klanten verzamelen. Er wordt nu gewerkt aan een herziening van deze regels.

Andere inbreuken op de grondrechten zijn de ongelijke toegang tot justitie, de aanhoudende discriminatie en de schending van kinderrechten in sommige landen.

Resultaten

Er is wel vooruitgang geboekt. Zo voldoen nu alle EU-instellingen, organen en agentschappen aan het handvest. Ook gaat er meer aandacht naar de rechten van slachtoffers, vooral kinderen.

Aangezien de EU inmiddels het VN-verdrag over mensen met een handicap heeft goedgekeurd, moet nu ook alle EU-wetgeving daarmee verenigbaar zijn. De EU treedt verder toe tot het Europees verdrag over de mensenrechten.

Een andere stap vooruit is dat alle landen nu een instantie hebben waar slachtoffers van discriminatie steun en advies kunnen krijgen.

Het bureau voor de grondrechten prees ten slotte het Europees burgerinitiatief, dat petities makkelijker zal maken en de participerende democratie vooruithelpt.

Meer over de grondrechten English

EU-Bureau voor de grondrechten Englishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links