Navigācijas ceļš

Panākumi un trūkumi pmattiesību aizsardzībā - 20/06/2011

Temīdas statuja un ES karogs tās fonā © ES

Romu (čigānu) marginalizācija, sliktā attieksme pret patvēruma meklētājiem un apdraudētā datu aizsardzība ir trīs problēmas, kuras ES jāatrisina, lai aizstāvētu pamattiesības.

Eiropas Savienības pamattiesību hartā English ir iedzīvinātas tās iedzīvotāju kopējās vērtības — cilvēciskās cieņas sargāšana, vienlīdzība, solidaritāte, demokrātija un tiesiskums.

Taču ES Pamattiesību aģentūra norāda, ka ar šo vispasaules vērtību apliecināšanu praksē neiet vis tik gludi. Aģentūras gada ziņojumā English par hartas piemērošanu Eiropas Savienība tiek aicināta risināt trīs pamatproblēmas: sliktā attieksme pret patvēruma meklētājiem, romu (čigānu) sociālā atstumtība un trūkumi personas datu aizsardzībā.

Patvērums un migrācija

Dažas ES valstis 2010. gadā piedzīvoja nelegālo migrantu pēkšņu pieplūdumu, ar ko tās nespēja tikt galā. Rezultātā tika pārkāptas aizturēto personu pamattiesības. Ir ierosināts uzņemties kopēju atbildību par patvēruma meklētājiem. Pateicoties tam, valstis, kurās ir vislielākās imigrantu plūsmas, saņemtu pienācīgu atbalstu.

Čigāni

Eiropas Savienībai jāsasparojas, lai novērstu romu diskrimināciju. Romi joprojām cieš no mazāka nodarbinātības līmeņa, sliktākiem dzīves apstākļiem, šķēršļiem veselības aprūpē un segregācijas izglītības sistēmā.

Datu aizsardzība

Vairākas valstis ir iebildušas pret ES tiesību aktu par datu saglabāšanu, jo tas esot pret cilvēku tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Šis likums nosaka, ka tālruņu un interneta pakalpojumu sniedzējiem jāvāc dati par savu klientu saziņu. Šis tiesību akts tiek pārskatīts.

Pamattiesību pārkāpumi ir arī citās jomās, piemēram, vairākās valstīs atsevišķiem pilsoņiem nav līdzvērtīgas piekļuves tiesību sistēmām, pastāv izteikta diskriminācija un bieži tiek pārkāptas bērnu tiesības.

Paveiktais

Ir panākts, lai visas ES iestādes, struktūras un aģentūras atbilstu hartas prasībām. Lielāks uzsvars tiek likts uz cietušo, it īpaši bērnu, tiesībām.

Tā kā ES tagad ir parakstījusi ANO konvenciju par invalīdiem, visos jaunajos tiesību aktos jāņem vērā viņu tiesības. ES grasās pievienoties arī Eiropas cilvēktiesību konvencijai.

Pozitīvi ir arī tas, ka visās valstīs ir nozīmētas valsts iestādes, kas sniedz atbalstu un padomu diskriminētajiem cilvēkiem.

Pamattiesību aģentūra ir norādījusi arī uz ES pilsoņu iniciatīvas priekšrocībām, jo tā ļauj pilsoņiem iesniegt petīcijas un piedalīties demokrātijas veidošanā.

Vēl par pamattiesībām English

ES Pamattiesību aģentūra Englishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites