Naršymo kelias

Pagrindinės teisės turėtų būti užtikrinamos geriau - 20/06/2011

Temidės statula ES vėliavos fone © ES

Romų atskirtis, netinkamas elgesys su prieglobsčio prašytojais ir duomenų apsaugos spragos - trys problemos, kurias ES privalo išspręsti, kad nebūtų pažeidžiamos pagrindinės teisės.

ES pagrindinių teisių chartijoje English įtvirtintos bendros jos piliečių vertybės: pagarba žmogaus orumui, lygybė, solidarumas, demokratija ir teisinė valstybė.

Tačiau, pasak ES pagrindinių teisių agentūros, šios visuotinės vertybės puoselėjamos nevienodai. Agentūros parengtoje metinėje Chartijos taikymo apžvalgoje English Europos Sąjunga raginama visų pirma taisyti padėtį trijose srityse: elgesio su prieglobsčio prašytojais, socialinės romų atskirties ir asmens duomenų apsaugos.

Prieglobstis ir migracija

Kai kurios ES šalys nepajėgė susitvarkyti su 2010 m. staiga užplūdusiais nelegalių migrantų srautais. Dėl to buvo pažeidžiamos sulaikytų nelegalių migrantų pagrindinės teisės. Jei, kaip siūloma, prieglobsčio suteikimo problemas ES šalys spręstų laikydamosi bendros strategijos, šalys, į kurias plūsta itin dideli imigrantų srautai, gautų reikiamos paramos.

Romai

ES turi atkakliau kovoti su romų diskriminacija. Romų užimtumas tebėra mažesnis, gyvenimo sąlygos prastesnės nei kitų gyventojų, jiems sunkiau naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, o romų vaikai kenčia nuo izoliacijos švietimo įstaigose.

Duomenų apsauga

Kelios šalys pasipriešino ES duomenų saugojimo teisės aktui, teigdamos, kad šiuo teisės aktu pažeidžiamos asmens privatumo teisės. Pagal šį teisės aktą reikalaujama, kad telefono ir interneto bendrovės rinktų duomenis apie savo klientų ryšius. Šiuo metu teisės aktas persvarstomas.

Kitos pagrindinių teisių laikymosi spragos: ne visi piliečiai turi vienodas galimybes naudotis teisės sistemomis, kai kuriose šalyse klesti diskriminacija, pažeidžiamos vaikų teisės.

Laimėjimai

Pasiekta, kad Chartijos uoliau laikytųsi visos ES institucijos, įstaigos ir agentūros. Daugiau dėmesio skiriama aukų, visų pirma vaikų, teisėms.

Kadangi ES yra ratifikavusi JT neįgaliųjų teisių konvenciją, visuose naujuose teisės aktuose turi būti atsižvelgiama į neįgaliųjų teises. ES numato prisijungti ir prie Europos žmogaus teisių konvencijos.

Dar vienas laimėjimas - visos valstybės narės paskyrė nacionalines įstaigas, atsakingas už paramą ir patarimus diskriminacijos aukoms.

Pagrindinių teisių agentūra atkreipė dėmesį ir į ES piliečių iniciatyvos, suteikiančios galimybę rengti viešas peticijas ir įtvirtinančios dalyvaujamąją demokratiją, privalumus.

Plačiau apie pagrindines teises English

ES pagrindinių teisių agentūra Englishfrançais

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos