Navigációs útvonal

Vegyes a kép az alapvető jogok védelme terén - 20/06/2011

Kezében az igazság mérlegét tartó női alak szobra, háttérben az uniós zászló © EU

Az Európai Uniónak három területen - a romák integrációja, a menedékkérőkkel szemben tanúsított bánásmód, valamint az adatvédelem terén - kell előrehaladást elérnie a közeljövőben.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája English rögzíti azokat a közös értékeket, amelyek az európai polgárok számára alapvető jelentőségűek. Ezek közé tartozik az emberi méltóság tisztelete, az egyenlőség, a szolidaritás, a demokrácia, valamint a jogállamiság.

És mi a helyzet a gyakorlattal? Milyen előrelépést értünk el az elmúlt egy év során a tekintetben, hogy ezeknek az egyetemes értékeknek érvényt szerezzünk? Nos, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének most közzétett éves jelentése English szerint vegyes a kép. A dokumentum, melyben az ügynökség évről évre áttekinti a chartában lefektetett elvek alkalmazását, a tavalyi év alapján azt állapítja meg, hogy az Európai Uniónak három fő területen kell számottevő javulást elérnie: a menedékkérőkkel szemben tanúsított bánásmód, a romák társadalmi befogadása, valamint a személyes adatok védelme terén.

Menekültügy és migráció

Néhány uniós tagország 2010 folyamán nem tudott megbirkózni az illegális bevándorlók számának hirtelen és ugrásszerű megemelkedésével, ami több esetben azt eredményezte, hogy a bevándorlók alapvető jogai sérültek. Ezért javaslat született olyan közös uniós megközelítésmód kidolgozására, melynek révén megfelelő támogatást lehetne biztosítani a bevándorlás szempontjából leginkább érintett tagországoknak.

Romák

A jelentés megállapítja, hogy az Európai Uniónak többet kell tennie a romák hátrányos megkülönböztetésének felszámolásáért. Az európai roma közösségek életében - az alacsonyabb szintű foglalkoztatás és az oktatás terén tapasztalható szegregáció mellett - az előző évekhez hasonlóan 2010-ben is problémát jelentettek a rossz lakáskörülmények és az egészségügyi ellátás igénybevételét hátráltató akadályok.

Adatvédelem

Több uniós tagország is úgy véli, hogy az adatmegőrzésre vonatkozó uniós jogszabály sérti a személyes adatok védelmével kapcsolatos jogokat. A kérdéses jogszabály előírja a telefontársaságok és az internetes szolgáltatók számára, hogy adatokat gyűjtsenek ügyfeleik tevékenységéről. A jogszabály felülvizsgálata megkezdődött, és jelenleg is folyamatban van.

Az adatvédelem mellett más területeken is sérültek az alapvető jogok 2010 folyamán. Példaként említhetők a jogrendszerekhez való hozzáférés terén egyes esetekben tapasztalható egyenlőtlenségek, illetve a gyermekjogok területén megfigyelhető jogsértések, de idetartozik a hátrányos megkülönböztetés gyakori előfordulása is. Ezek a problémák több országban jelen vannak.

Eredmények

Előrehaladást sikerült elérni a tekintetben, milyen mértékben tartják tiszteletben az uniós intézmények, szervek és ügynökségek a chartában foglaltakat. 2010 során nagyobb hangsúlyt kaptak a bűncselekmények sértettjeinek - különösen a gyermekeknek - a jogai.

Mivel az EU is aláírta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményt, minden új uniós jogszabálynak tiszteletben kell tartania ezeket a jogokat. Az Unió ezen túlmenően az emberi jogokról szóló európai egyezményhez is csatlakozni kíván.

Fontos előrelépésnek tekinthető továbbá, hogy minden tagország tagállami szerveket jelölt ki arra, hogy a hátrányos megkülönböztetést elszenvedett emberek részére tanácsot adjanak és támogatást biztosítsanak.

Jelentésében az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége arra is kitér, milyen előnyökkel jár az a részvételi demokráciát erősítő európai polgári kezdeményezés, melynek köszönhetően a polgárok jogszabályjavaslatok kidolgozását kérvényezhetik.

További információk az alapvető jogokról English

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége Englishfrançais

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek