Cosán nascleanúna

Bunchearta: dul chun cinn measctha - 20/06/2011

Dealbh mná agus meá cheartais os comhair bhratach an AE aici © AE

Romaigh imeallaithe, drochphlé le lorgairí tearmainn is bagairtí ar chostaint sonraí - trí dhúshlán le réiteach ag an AE chun bunchearta a chosaint.

Cumhdaíonn cairt na mbuncheart English Eorpach comhluacha a saoránach - meas ar dhínit an duine, comhionannas, dlúthpháirtíocht, daonlathas is an smacht reachta.

Ach is measctha an dul chun cinn faoi na luacha uilíocha sin a chur i bhfeidhm, dar le gníomhaireacht buncheart an AE. Ina athbhreithniú bliantúil English ar chur i bhfeidhm na cairte, iarrtar ar an AE aghaidh a thabhairt ar thrí mhór-réimse: an plé le lorgairí tearmainn, eisiamh sóisialta na Romach, agus cosaint sonraí pearsanta.

Tearmann agus imirce

Cuid de thíortha an AE a fuair a lán imirceach neamhrialta in 2010, níorbh fhéidir leo déileáil leis an sruth, rud a thug sáruithe i mbunchearta na ndaoine a gabhadh. Dá mbeadh comh-chur chuige maidir le lorgairí tearmainn, mar atá á mholadh, chinnteofaí tacaíocht imleor do thíortha na hinimirce.

Romaigh

Ní mór don AE cur lena chuid iarrachtaí le hidirdhealú i gcoinne na Romach a chomhrac, mar is acu atá leibhéil ísle fostaíochta, drochthithíocht, baic ar chúram sláinte agus deighilt sna córais oideachais.

Cosaint sonraí

Is iomaí tír a chuir i gcoinne dhlí an AE um shonraí a choinneáil, á rá go sáraíonn sé cearta ar phríobháid phearsanta. Sa dlí éilítear go mbaileodh cuideachtaí gutháin is Idirlín sonraí faoi chumarsáid a gcustaiméirí. Tá athbhreithniú ar an dlí ar siúl.

I measc na sáruithe eile ar bhunchearta tá rochtain neamh-chomhionann ar chórais dlí do shaoránaigh ar leith, ardleibhéil leanúnacha idirdhealaithe agus sáruithe ar chearta an linbh i dtíortha áirithe.

Ar baineadh amach

Tá dul chun cinn déanta sa chinntiú go gcomhlíonann gach institiúid, comhlacht is gníomhaireacht de chuid an AE an chairt. Tá breis béime ar chearta na n-íospartach, go háirithe leanaí.

Agus an AE ina chuid anois de choinbhinsiún na NA ar dhaoine faoi mhíchumas, ní mór aird a thabhairt air sin i ngach dlí nua. Fairis sin, tá an AE chun clárú leis an gcoinbhinsiún Eorpach um chearta an duine.

Dul chun cinn eile, gur ainmnigh gach tír comhlacht náisiúnta chun tacaíocht is comhairle a thabhairt d'íospartaigh an idirdhealaithe.

Fairis sin, tharraing gníomhaireacht na mbuncheart aird ar an tairbhe a thabharfaidh tionscnamh AE na saoránach, rud a cheadóidh achainíocha poiblí is a neartóidh an daoinlathas parlaiminteach.

Breis faoi bhunchearta English

Gníomhaireacht na mBuncheart san AE Englishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links