Διαδρομή πλοήγησης

Άνιση πρόοδος στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων - 20/06/2011

Η Θέμις μπροστά στη σημαία της ΕΕ © EU

Περιθωριοποίηση των Ρομά, ανάρμοστη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο και απειλές κατά της προστασίας των δεδομένων αποτελούν τα τρία μείζονα θέματα που θα κληθεί να επιλύσει η ΕΕ για την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων English της ΕΕ κατοχυρώνει τις κοινές αξίες των πολιτών της: σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ισότητα, αλληλεγγύη, δημοκρατία και κράτος δικαίου.

Όμως, η πρόοδος που σημειώθηκε στην εφαρμογή των οικουμενικών αυτών αξιών υπήρξε στην πράξη άνιση, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Στην ετήσια επανεξέταση English της εφαρμογής του Χάρτη, ο εν λόγω οργανισμός καλεί την Ένωση να λάβει μέτρα σε τρεις τομείς μείζονος σημασίας: τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, την κοινωνική ένταξη των Ρομά και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Άσυλο και μετανάστευση

Ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι οποίες το 2010 βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωπες με ρεύματα παράνομων μεταναστών, δεν μπόρεσαν να διαχειριστούν την κατάσταση με αποτέλεσμα να παραβιαστούν θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων. Προτείνεται μια κοινή προσέγγιση στο θέμα των αιτούντων άσυλο, έτσι ώστε οι χώρες που είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες στα μεταναστευτικά ρεύματα να έχουν την κατάλληλη στήριξη.

Ρομά

Η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση των διακρίσεων κατά των Ρομά, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με χαμηλότερα επίπεδα απασχόλησης, κακές συνθήκες στέγασης, εμπόδια στην υγειονομική τους περίθαλψη και διακριτική μεταχείριση στην εκπαίδευση.

Προστασία των δεδομένων

Αρκετές χώρες είναι αντίθετες με τη νομοθεσία για τη διατήρηση των δεδομένων, επειδή θεωρούν ότι αυτή παραβιάζει το δικαίωµα απορρήτου της ιδιωτικής ζωής. Η νομοθεσία αυτή υποχρεώνει τις εταιρείες τηλεφωνίας και Διαδικτύου να συλλέγουν δεδομένα για τις κλήσεις και επικοινωνίες των πελατών τους. Η σχετική νομοθεσία επανεξετάζεται.

Άλλες παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι η άνιση πρόσβαση ορισμένων πολιτών στη δικαιοσύνη και τα συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά διακριτικής μεταχείρισης καθώς και παραβιάσεων των δικαιωμάτων του παιδιού σε διάφορες χώρες.

Θετικά αποτελέσματα

Πρόοδος σημειώθηκε όσον αφορά τη συμμόρφωση των ευρωπαϊκών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών με τον Χάρτη. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται πλέον στα δικαιώματα των θυμάτων, και ιδιαίτερα των παιδιών.

Από τη στιγμή που η ΕΕ έγινε μέλος της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα άτομα με αναπηρίες, κάθε νέα νομοθετική πράξη οφείλει να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματά τους. Η ΕΕ πρόκειται επίσης να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ένα άλλο βήμα προόδου είναι η σύσταση από όλες τις χώρες εθνικών οργάνων για την παροχή βοήθειας στα θύματα των διακρίσεων.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπογραμμίζει επίσης τα οφέλη της "πρωτοβουλίας πολιτών" της ΕΕ, η οποία επιτρέπει την υποβολή μαζικών αναφορών ενισχύοντας έτσι τη συμμετοχική δημοκρατία.

Περισσότερα για τα θεμελιώδη δικαιώματα English

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Englishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι