Sti

Blandet fremskridt med de grundlæggende rettigheder - 20/06/2011

Retfærdighedens gudinde Justitia med sin vægtskål foran EU-flaget © EU

Marginaliserede romaer, dårlig behandling af asylansøgere og trusler mod datasikkerheden - tre udfordringer, som EU skal tackle for at værne om de grundlæggende rettigheder.

EU's charter om grundlæggende rettigheder English fastlægger borgernes fælles værdier - respekt for menneskeværdighed, lighed, solidaritet, demokrati og retsstatsprincippet.

Men fremskridtet med at leve op til disse universelle værdier i praksis har været blandet ifølge EU's agentur for grundlæggende rettigheder. Agenturets årsberetning English om chartrets anvendelse opfordrer EU til at tage fat om tre store områder: behandling af asylansøgere, problemet med social udstødelse af romaer og beskyttelse af personoplysninger.

Asyl og indvandring

Nogle EU-lande havde svært ved at håndtere de pludselige strømme af ulovlige indvandrere i 2010, hvilket førte til brud på de tilbageholdtes menneskerettigheder. Et forslag om en fælles tilgang til asylansøgere vil sikre tilstrækkelig støtte til de lande, der er særligt udsat for indvandringsstrømme.

Romafolket

EU skal forbedre sine bestræbelser på at bekæmpe forskelsbehandling af romaer, der fortsat oplever en lavere beskæftigelse, ringere boligforhold, begrænsninger i adgangen til sundhedsydelser og segregering inden for skolevæsenet.

Databeskyttelse

Adskillige lande har modsat sig EU's lov om dataopbevaring, idet de mener, den krænker retten til privatlivets fred. Ifølge loven skal telefon- og internetselskaber indhente data om deres kunders kommunikation. En revision af loven er undervejs.

Andre brud på de grundlæggende rettigheder omfatter ulige adgang til retssystemer for visse borgere, et fortsat højt niveau af forskelsbehandling og brud på børns rettigheder i mange lande.

Resultater

Der er sket fremskridt med hensyn til at sikre, at alle EU's institutioner, organer og agenturer overholder chartret. Der sættes større fokus på ofres rettigheder, særligt med hensyn til børn.

Da EU nu deltager i FN's konvention om handicappedes rettigheder, skal alle nye love tage højde for deres rettigheder. EU forventes også at tiltræde den europæiske menneskerettighedskonvention.

Endnu et fremskridt er udpegelsen af nationale organer i alle lande, der skal støtte og rådgive ofre for forskelsbehandling.

Agenturet for grundlæggende rettigheder understreger også fordelene ved det europæiske borgerinitiativ, der giver mulighed for gruppeandragender og styrker deltagelsesdemokratiet.

Mere om grundlæggende rettigheder English

EU's agentur for grundlæggende rettigheder Englishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links