Навигационна пътека

Колеблив напредък по отношение на основните права - 20/06/2011

Статуя на жена, държаща везни на правосъдието, на фона на знамето на ЕС © ЕС

Маргинализиране на ромите, лошо отношение към хората, търсещи убежище, и заплахи за защитата на данни - три предизвикателства в областта на основните права, с които ЕС трябва да се справи.

В Хартата на основните права English на ЕС са посочени основните ценности на неговите граждани - зачитане на човешкото достойнство, равенство, солидарност, демокрация и върховенство на закона.

Според Агенцията на ЕС за основните права има още какво да се желае по отношение на прилагането на тези универсални ценности на практика. В своя годишен преглед English на изпълнението на Хартата агенцията призовава ЕС да обърне внимание на три основни области - отношението към хората, търсещи убежище, социалното изключване на ромите и защитата на личните данни.

Убежище и миграция

Някои страни от ЕС не успяха да се справят с внезапния приток от нередовни имигранти, с който се сблъскаха през 2010 г., и това доведе до нарушения на основните права на задържаните лица. С предложения съвместен подход към хората, търсещи убежище, ще се гарантира адекватна подкрепа за страните, изложени в най-голяма степен на подобен приток от имигранти.

Ромите

ЕС трябва да увеличи усилията си за борба с дискриминацията на ромите, които продължават да се сблъскват с по-ниски равнища на заетост, лоши жилищни условия, бариери по отношение на здравното обслужване и сегрегация в образователните системи.

Защита на данните

Няколко държави се противопоставят на закона на ЕС за запазване на данните, като твърдят, че той нарушава правото на неприкосновеност на личния живот. Съгласно закона телефонните компании и интернет доставчиците трябва да събират данни за ползваните от техните клиенти услуги. В момента законът се преразглежда.

Сред другите нарушения на основните права са неравен достъп до правните системи за определени граждани, продължаващо високо равнище на дискриминация и нарушения на правата на децата в различни страни.

Постижения

Отбелязан е напредък в спазването на Хартата от страна на всички институции, органи и агенции на ЕС. Полагат се повече усилия по отношение на правата на жертвите, особено децата.

Тъй като ЕС вече е страна по конвенцията на ООН за лицата с увреждания, техните права трябва да намират отражение във всички нови закони. ЕС също така ще подпише европейската конвенция за правата на човека.

Друго постижение е определянето от страна на всички държави на национални органи за предоставяне на подкрепа и съвети на жертвите на дискриминация.

Агенцията за основните права също така отбелязва ползите от гражданската инициатива на ЕС, която позволява подаването на обществени петиции и води до укрепване на демокрацията на участието.

Повече за основните права English

Агенция на ЕС за основните права Englishfrançais

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки