Navigačný riadok

Účinnejší boj s korupciou - 06/06/2011

Sudca držiaci kladivko © Corbis

Balík opatrení pomôže členským štátom účinnejšie bojovať proti korupcii

Štyria z piatich English občanov EÚ sa domnievajú, že korupcia je v ich krajine vážnym problémom. Je jasné, že potrebujeme zásadnejšie politické záväzky na boj proti tejto trestnej činnosti a hospodárskym, sociálnym a politickým škodám, ktoré spôsobuje.

Úplatky, "provízie" a nezákonné platby od súkromných osôb, podnikov a organizovaného zločinu narúšajú demokratický proces, bránia normálnemu fungovaniu hospodárstva a penalizujú tých, ktorí hrajú podľa pravidiel.

Odhaduje sa, že straty spôsobené korupciou dosahujú 120 miliárd EUR ročne, t. j. 1 % HDP Európskej únie.

Všetky členské štáty EÚ majú zákony zamerané na boj s korupciou, ale ich vykonávanie nie je vždy efektívne. Aby sa úsilie jednotlivých členských štátov zjednotilo, európske vlády udelili Komisii politický mandát danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska na vypracovanie spoločného protikorupčného postupu.

Medzi prvé kroky patrí vypracovanie posúdení, ktoré sa budú zverejňovať každé dva roky (od roku 2013). Ich cieľom je monitorovať pokrok členských štátov v oblasti prevencie a znižovania korupcie. Posúdenia budú dopĺňať štúdie, ktoré publikovali medzinárodné organizácie.

Medzi ďalšie návrhy patrí:

  • revízia pravidiel EÚ, ktorou by sa zjednodušil postup zhabania veci nadobudnutej z trestnej činnosti a zabezpečil výkon rozhodnutí o zhabaní veci vydaných súdmi v iných členských štátoch;
  • zmena právnych predpisov o verejnom obstarávaní, účtovných štandardoch a povinných auditov spoločností v EÚ;
  • zlepšenie vyšetrovania finančných trestných činov a poskytnutie pomoci členským štátom pri zhromažďovaní presnejších štatistík o korupcii;
  • zintenzívnenie súdnej a policajnej spolupráce a skvalitnenie odbornej prípravy pracovníkov orgánov presadzovania práva;
  • vypracovanie lepšej stratégie boja proti zneužívaniu finančných zdrojov EÚ;
  • sprísnenie protikorupčných požiadaviek pre krajiny, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ;
  • podmienenie poskytovania pomoci a grantov tretím krajinám väčším počtom protikorupčných podmienok;
  • užšia spolupráca s agentúrami EÚ, ako napríklad Europol a Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).

Z novej správy English vyplýva, že viaceré členské štáty ešte neimplementovali rámcové rozhodnutie 2003/568, ktoré kriminalizuje aktívnu a pasívnu korupciu v súkromnom sektore.

Komisia ich vyzýva, aby dané rámcové rozhodnutie začali čo najskôr uplatňovať. Zároveň vyzýva tie členské štáty, ktoré ešte neratifikovali alebo neimplementovali protikorupčné dohody Rady Európy, OSN a Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, aby tak urobili.

EÚ sa chce podieľať na práci Skupiny štátov proti korupcii (GRECO) Rady Európy, ktorej členmi sú všetky štáty Únie.

Viac o boji proti korupcii English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy