Kruimelpad

Corruptie wordt harder aangepakt - 06/06/2011

Rechter met hamer © Corbis

Nieuwe maatregelen geven EU-landen meer armslag in strijd tegen corruptie.

Vier op de vijf English EU-burgers vinden corruptie een groot probleem in hun land. Er is dus een meer vastberaden beleid nodig om deze vorm van misdaad en de economische, sociale en politieke gevolgen ervan te bestrijden.

Omkoperij, smeergeld en illegale betalingen van particulieren, bedrijven en misdaadorganisaties ondermijnen democratische procedures, verstoren de economie en benadelen wie bonafide blijft.

De kosten van corruptie lopen wellicht op tot 120 miljard euro per jaar, ongeveer 1% van het bbp van de EU.

Alle EU-landen hebben wetten tegen corruptie, maar die worden niet altijd consequent toegepast. Daarom hebben de Europese regeringen de Commissie een politiek mandaat gegeven om een gemeenschappelijk beleid uit te werken.

De eerste stap bestaat uit tweejaarlijkse voortgangsverslagen (vanaf 2013) over de voorkoming en bestrijding van corruptie in de EU-landen. Deze verslagen vormen een aanvulling op de bestaande publicaties van internationale organen.

Andere voorstellen zijn onder meer:

  • herziening van EU-regels om confiscatie van criminele activa gemakkelijker te maken en ervoor te zorgen dat zulke beslissingen in de hele EU worden uitgevoerd
  • aanpassing van de regels voor openbare aanbestedingen, boekhoudnormen en wettelijke controles bij bedrijven in de EU
  • het onderzoek naar financiële misdaad opvoeren en regeringen helpen meer precieze misdaadstatistieken op te stellen
  • justitiële en politiële samenwerking en opleiding van rechsthandhavers verbeteren
  • het misbruik van EU-gelden efficiënter bestrijden
  • hogere eisen qua corruptiebestrijding voor landen die lid van de EU willen worden
  • strengere voorwaarden voor hulp en subsidies aan andere landen
  • nauwere samenwerking met EU-agentschappen zoals Europol en Olaf (het EU-bureau voor fraudebestrijding)

Uit een nieuw verslag English blijkt dat in veel landen actieve en passieve omkoping door privébedrijven nog steed niet als misdaad geldt.

De Commissie dringt erop aan dat zij de EU-regels op dit gebied toepassen. Zij wil ook dat alle EU-landen de overeenkomsten over corruptiebestrijding van de Raad van Europa, de VN en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling ratificeren en toepassen.

De EU wil bovendien deelnemen aan Greco, de groep corruptiebestrijding van de Raad van Europa, waarvan alle EU-landen al lid zijn.

Meer over corruptiebestrijding English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links