Navigācijas ceļš

Cīņa pret korupciju kļūst sīvāka - 06/06/2011

Tiesnesis ar āmuriņu rokā © Corbis

Jaunu tiesību aktu kopums palīdzēs ES valstīm apkarot korupciju.

Četras piektdaļas English ES pilsoņu uzskata, ka korupcija viņu valstī ir liela problēma. Tas nozīmē, ka vajadzīga stingrāka politiskā apņemšanās izskaust šo noziedzības veidu un pielikt punktu tās radītajam ekonomiskajam, sociālajam un politiskajam kaitējumam.

Kukuļi, "aploksnītes" un nelegāli maksājumi no privātpersonām, uzņēmumiem un organizētās noziedzības grupējumiem kavē demokrātiskos procesus, apdraud veselīgu konkurenci ekonomikā, un rezultātā diemžēl cieš godīgie.

Tiek lēsts, ka korupcijas apjoms gadā ir aptuveni 120 miljardi eiro — apmēram 1 % no ES iekšzemes kopprodukta.

Visās ES dalībvalstīs ir spēkā likumi par korupcijas apkarošanu, bet tos ne vienmēr un ne visur konsekventi ievēro. Lai mērķtiecīgāk ievirzītu Eiropas valstu pūliņus, to valdības Komisijai ir uzticējušas politiskas pilnvaras danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska izstrādāt kopēju pieeju korupcijas novēršanā.

Pirmais solis šajā darbā būs novērtējumi — tos publicēs reizi divos gados (sākot ar 2013. gadu), lai novērotu, kādus panākumus valsts guvusi korupcijas novēršanā un izskaušanā. Šie novērtējumi papildinās starptautisko organizāciju publicētos ziņojumus.

Vēl citu priekšlikumu piemēri:

  • pārskatīt ES noteikumus, lai būtu vienkāršāk konfiscēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus un lai valstu tiesas varētu izdot konfiskācijas rīkojumus visā ES,
  • grozīt noteikumus par publisko iepirkumu, grāmatvedības un revīzijas standartiem ES uzņēmumiem,
  • uzlabot finansiālo kriminālizmeklēšanu starptautiskajos noziegumos un palīdzēt valdībām apkopot precīzākus statistikas datus par noziegumiem,
  • pastiprināt tiesu un policijas iestāžu sadarbību un organizēt mācības tiesībaizsardzības amatpersonām,
  • izveidot labāku stratēģiju, kā cīnīties pret ES naudas negodprātīgu izmantošanu,
  • pastiprināt korupcijas novēršanas prasības attiecībā uz valstīm, kas vēlas pievienoties ES,
  • vairāk pretkorupcijas noteikumu attiecināt uz atbalstu un dotācijām, ko piešķir citām valstīm,
  • ciešāk sadarboties ar tādām ES aģentūrām kā Eiropols un Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF).

Nesen pieņemtā ziņojumā English teikts, ka vairākas valstis vēl nav īstenojušas ES noteikumus, atbilstoši kuriem par noziegumu uzskatāma aktīvā un pasīvā kukuļdošana no privātuzņēmumu puses.

Komisija aicina nekavēties šajā ziņā. Tā arī mudina ES valstis, kuras vēl nav ratificējušas un īstenojušas Eiropas Padomes, ANO un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas konvencijas par korupcijas apkarošanu, neatlikt šo lietu.

ES vēlas iesaistīties Eiropas Padomes valstu grupā pret korupciju (GRECO), kuras darbā jau piedalās visas dalībvalstis.

Vēl par cīņu pret korupciju English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites