Cosán nascleanúna

Breitheamh agus gaibhéal sa láimh aige © Corbis

Pacáiste beart chun tíortha an AE a fhearastú níos fearr chun éilliú a throid.

Deir ceathrar as gach cúigear English saoránach de chuid an AE gur mórfhadhb an t-éilliú ina dtír féin, rud a léiríonn an gá le tiomantas tréan polaitiúil cun an choir sin a throid, maille leis an dochar geilleagrach, sóisialta agus polaitiúil a ghabhann léi.

Breabanna, síntí láimhe agus íocaíochtaí mídhleathacha ó dhaoine, ó lucht gnó is ó lucht coireachta eagraithe, seachthreoraíonn siad an próiseas daonlathach, cuireann siad isteach ar oibriú cothrom an gheilleagair agus píonósaíonn siad daoine macánta.

Meastar go gcosnaíonn éilliú thart ar €120bn sa bhliain, timpeall 1% d'olltáirge intíre an AE.

Tá dlíthe i gcoinne éillithe ag gach tír san AE, ach ní i gcónaí a chuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach iad. Mar chabhair chun iarrachtaí a dhíriú, thug rialtais na hEorpa sainordú polaitiúil danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska don Choimisiún chun comh-chur chuige frith-éillithe a fhorbairt.

Sna chéad chéimeanna tá measúnaithe - atá le foilsiú gach dhá bhliain ó 2013 amach - chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn na dtíortha chun éilliú a laghdú is a chosc. Beidh na measúnaithe ina gcomhlánú ar a bhfuil foilsithe cheana ag comhlachtaí idirnáisiúnta.

Ar na tograí eile tá:

  • rialacha AE a athbhreithniú chun coigistiú sócmhainní coirpeach a éascú is chun a chinntiú go bhféadfaidh na cúirteanna náisiúnta orduithe ar choigistiú a chur i bhfeidhm ar fud an Aontais.
  • leasú ar rialacha um sholáthar poiblí, um chaighdeáin chuntasaíochta agus um iniúchóireachtaí reachtacha do chuideachtaí an AE
  • fiosruithe airgeadais a fheabhsú agus cabhrú le rialtais chun staidreamh coireachta níos cruinne a bhailiú
  • cur le comhar breithiúnach agus póilíní agus le hoiliúint d'fheidhmeannaigh chun an dlí a chur i bhfeidhm
  • straitéis níos fearr a fhorbairt chun mí-úsáid airgead an AE a chomhrac
  • riachtanais fhrith-éillithe a neartú do thíortha a bhfuil fúthu teacht isteach san AE
  • breis coinníollacha frith-éillithe a chur ar chabhair is ar dheontais ó thíortha eile
  • comhar níos dlúithe le gníomhaireachtaí AE amhail Europol agus an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF).

Léirítear i dtuarascáil nua English gurb iomaí tír san AE nár chuir rialacha i bhfeidhm a dhéanann coir den bhreabaireacht ghníomhach agus éighníomhach.

Iarrann an Coimisiún orthu é sin a dhéanamh. Fairis sin, spreagann sé tíortha an AE nár dhein fós é chun comhaontuithe frith-éillithe Chomhairle na hEorpa, na NA agus na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta a dhaingniú agus a chur chun feidhme.

Is mian leis an AE páirt a ghlacadh in GRECO, grúpa frith-éillithe Chomhairle na hEorpa, ina bhfuil gach ballstát cheana féin.

Breis faoin troid in aghaidh éillithe English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links