Navigointipolku

Uusin asein korruption kimppuun - 06/06/2011

Tuomari nuija kädessä © Corbis

Uusi toimenpidepaketti auttaa EU-maita korruption kitkennässä.

Neljä viidestä English EU-kansalaisesta pitää korruptiota suurena ongelmana omassa maassaan. Tarvitaankin jämäkämpi poliittinen sitoutuminen tämän lainvastaisen toiminnan ja sen taloudellisten, yhteiskunnallisten ja poliittisten haittojen torjumiseen.

Lahjukset ja pimeät palkkiot yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja järjestäytyneeltä rikollisuudelta ovat demokraattisen prosessin salamatkustajia, jotka rikkovat talouden oikeudenmukaisuutta ja rankaisevat rehellisiä.

Korruption kustannuksiksi on arvioitu n. 120 miljardia euroa vuodessa, mikä vastaa noin yhtä prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

Kaikissa EU-maissa on kyllä lakeja korruption torjumiseksi, mutta niitä ei aina panna johdonmukaisesti täytäntöön. Toimien yhtenäistämiseksi EU-maat ovat antaneet komissiolle poliittisen toimeksiannon yhteisen korruptiontorjuntaohjelman kehittämiseksi.

Ensimmäistä vaihetta edustavat joka toinen vuosi julkaistavat arviointiraportit, joissa vertaillaan maiden edistymistä korruption ehkäisemisessä ja vähentämisessä. Ensimmäinen raportti annetaan vuonna 2013. Nämä arvioinnit täydentävät kansainvälisten järjestöjen jo julkaisemia arviointeja.

Muita ehdotuksia ovat:

  • EU-sääntöjen muuttaminen siten, että rikoksella hankitun omaisuuden takavarikointi helpottuu ja kansallisten tuomioistuimien antamat takavarikointimääräykset ovat lainvoimaisia koko unionissa
  • julkisia hankintoja, kirjanpitonormeja ja EU:n yritysten lakisääteisiä tilintarkastuksia koskevien sääntöjen muuttaminen
  • talousrikollisuuden tutkinnan tehostaminen ja EU-maiden auttaminen tarkempien rikollisuustilastojen laatimiseksi
  • oikeudellisen ja poliisiyhteistyön lujittaminen sekä lainvalvontaviranomaisten koulutuksen tehostaminen
  • paremman strategian laatiminen EU-rahoituksen väärinkäytön estämiseksi
  • EU-jäsenyyttä kaavailevien maiden korruptiontorjuntavaatimusten kiristäminen
  • tiukempien korruptiontorjuntaehtojen sitominen muille maille annettaviin avustuksiin
  • tiiviimpi yhteistyö EU-virastojen kuten Europolin ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) kanssa.

Tuoreesta raportista English käy ilmi, että useat maat eivät ole vieläkään panneet täytäntöön EU-sääntöjä, joilla yksityisyritysten suorittama aktiivinen ja passiivinen lahjonta määritellään rikolliseksi toiminnaksi.

Komissio patistaa näitä maita sääntöjen täytäntöönpanoon. Se kehottaa myös kaikkia EU-maita ratifioimaan ja panemaan täytäntöön Euroopan neuvoston, YK:n ja OECD:n korruptiontorjuntasopimukset.

EU haluaa myös olla mukana GRECO:ssa eli Euroopan neuvoston lahjonnan vastaisessa ryhmässä, jossa kaikki EU-maat ovat jo edustettuina.

Lisätietoa korruption torjumisesta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä